Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 24
02462 Signaler og data E24
02901 Avancerede emner indenfor machine learning Aug 24
02960 Time Series Analysis - with a focus on Modelling and Forecasting in Energy Systems Aug 24
10350 Numeriske studier i fysik Aug 24
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi Jun 24
10387 Scientific computing i kvanteinformationsvidenskab Aug 24
12231 Anvendt miljøkemisk analyseteknik Aug 24
12363 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 24
12614 Tegl og murværkskonstruktioner Aug 24
12940 Hydration and microstructure characterization of cementitious materials Sommer 24
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering Aug 24
26022 Kemi (Polyteknisk grundlag) Aug 24
28811 Polymerer i processer og produkter Aug 24
28909 Fundamentale og beregningsmæssige aspekter ved termodynamiske modeller Aug 24
28923 Usikkerhed og sensitivitetsanalyse af numeriske modeller Aug 24
34757 Ubemandede autonome systemer Aug 24
34848 Avancerede emner i mikroakustiske transducere og systemer Aug 24
41263 Eksperimentel og numerisk bestemmelse af skibsmodstand og fremdrivning Aug 24
42622 Videnskab, Teknologi og Samfund (polyteknisk grundlag) Aug 24
46300 Vindkraft og aeroteknologi E24
62177 Marketing Concepts and Strategies E24
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse E24
62235 Internationale forretningsmiljøer og operationer E24