Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01004 Matematik 1b: (Polyteknisk grundlag) F24
01020 Videregående Lineær Algebra F24
01035 Matematik 2 F24
01125 Topologiske grundbegreber og metriske rum F24
01227 Grafteori F24
01238 Differentialgeometri F24
01325 Funktionsrum og matematisk analyse F24
01405 Algebraiske Fejlrettende Koder F24
01410 Kryptologi 1 F24
01621 Videregående dynamiske systemer: Global teori F24
01622 Videregående dynamiske systemer med teknologiske anvendelser F24
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F24
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F24
01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F24
01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F24
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 F24
02135 Introduktion til Cyber Systemer F24
02139 Digital Elektronik 2 F24
02141 Datalogisk modellering F24
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F24
02161 Software Engineering 1 F24
02170 Databasesystemer F24
02180 Introduktion til kunstig intelligens F24
02182 Symbolsk kunstig intelligens F24
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F24
02195 Kvantealgoritmer og Maskinlæring F24
02196 Kvante kompilatorer F24
02204 Design af asynkrone kredsløb F24
02205 VLSI Design F24
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F24
02233 Netværkssikkerhed F24
02244 Logik for sikkerhed F24
02247 Oversætterkonstruktion F24
02255 Moderne kryptologi F24
02256 Automatiseret Ræsonnering F24
02282 Algoritmer for store datamængder F24
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F24
02291 Systemintegration F24
02318 Indledende programmering for diplom-E F24
02320 Digitale systemer F24
02322 Maskinnær programmering F24
02323 Introduktion til statistik F24
02324 Videregående programmering F24
02326 Algoritmer og datastrukturer F24
02327 Indledende databaser og database programmering F24
02346 Distribuerede og parallelle systemer F24
02362 Projekt i software-udvikling F24
02363 Front end web teknologi F24
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) F24
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F24
02417 Tidsrækkeanalyse F24
02421 Stokastisk adaptiv regulering F24
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F24
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F24
02450 Introduktion til machine learning og data mining F24
02460 Avanceret machine learning F24
02463 Aktiv machine learning og agency F24
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol F24
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data F24
02467 Social informatik F24
02477 Bayesiansk machine learning F24
02501 Videregående Deep Learning i Computer Vision F24
02502 Billedanalyse F24
02504 Computer Vision F24
02506 Videregående billedanalyse F24
02509 High-performance computing for analyse af eksperimentel 3D imaging data F24
02510 Deep learning for eksperimentel 3D billedanalyse F24
02526 Matematisk modellering F24
02563 Generative metoder til computergrafik F24
02566 Modellering af digitale visuelle oplevelser F24
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F24
02582 Computerintensiv dataanalyse F24
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F24
02612 Optimering med bibetingelser F24
02613 Python og High-Performance Computing F24
02686 Scientific computing for differentialligninger F24
02687 Scientific Computing for ordinary and partial differential equations F24
02806 Social data analyse og visualisering F24
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F24
10020 Fysik 1 F24
10022 Fysik 1 F24
10024 Fysik 1 F24
10031 Introduktion til Fysik og Ingeniørvidenskab F24
10033 Mekanik og fysisk modellering F24
10034 Termodynamik og statistisk fysik F24
10050 Modelfysik F24
10054 Modelfysik F24
10060 Fysik (Polyteknisk grundlag) F24
10063 Fysik (Polyteknisk grundlag) F24
10102 Kvantemekanik F24
10104 Introduktion til kvantemekanik F24
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F24
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F24
10304 Eksperimentel overfladefysik F24
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F24
10346 Videregående Kontinuumsfysik F24
10380 Kvanteoptik F24
10385 Kvanteinformationsteknologi F24
10401 Eksperimentel plasmafysik F24
10411 Atomreaktorfysik F24
10521 To-dimensionale materialers fysik og teknologi F24
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi F24
12100 Kvantitativ Bæredygtighed (Polyteknisk grundlag) F24
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F24
12121 Vandforsyning F24
12143 Bioresources F24
12202 Miljø og bæredygtighed F24
12203 Miljøfagprojekt F24
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F24
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F24
12237 Kemikalier i miljøet F24
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F24
12320 Hydrologi F24
12330 Forurenede grunde F24
12345 Måling, modellering og forvaltning af vandsystemer F24
12360 Indeklima F24
12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus F24
12415 Grundkursus i vejbelægningsteknik F24
12422 Videregående geoteknik - konstruktion F24
12452 Baneprojektering og vedligeholdelse F24
12551 Materialelære, materialefysik F24
12552 Geoteknik og anlægskonstruktioner F24
12603 Materialefysik for bygningsingeniører F24
12612 Betonteknologi F24
12773 Avancerede livscyklusvurderingsmetoder F24
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F24
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F24
22115 Molekylær evolution F24
22117 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F24
22163 Unix & Python Programming for bioinformatikere, MSc F24
22201 Immunsystem, anatomi og udvikling F24
22202 Molekylær diagnostik og præcisionsmedicin F24
22230 Udvikling og produktion af vacciner F24
22235 Drug delivery F24
22236 Immunterapi F24
22281 Biomaterialer F24
22284 Levende modeller af kropsbarrierer og organer F24
22439 Rapid prototyping af digitale sensorsystemer F24
22506 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F24
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F24
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F24
23216 Fremstilling af nye bæredygtige fødevareingredienser – processer og anvendelser F24
23256 Epidemiologi - en introduktion F24
23257 Kompositionel analyse af genomiske data F24
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F24
23262 Bioinformatik for smitsomme sygdomme F24
23302 Fødevarekemi F24
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F24
23932 Biologisk kemi F24
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F24
25105 Økologi F24
25107 Fiskeri og akvakultur F24
25207 Introduktion til Akvakultur F24
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F24
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi F24
25340 Digital Ocean F24
25341 Dynamisk Oceanografi F24
25343 Kvantitativ modellering af naturressourcer F24
25344 Miljøeffekter af maritime aktiviteter F24
25347 Grundlæggende viden om akustiske og optiske undervandssystemer F24
26021 Kemi (Polyteknisk grundlag) F24
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F24
26211 Biofysik og biofysisk kemi F24
26231 Fysisk Kemi 3 F24
26271 Fysisk kemi F24
26317 Instrumentel kemisk analyse F24
26400 Organisk kemi 1 F24
26426 Introduktion til medicinalkemi F24
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F24
26444 Organisk kemi 4 F24
26446 Videregående medicinalkemi F24
26471 Organisk kemi F24
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) F24
27022 Biokemi F24
27034 Fermenteringsteknologi F24
27051 Mikroorganismers diversitet og anvendelse F24
27070 Immunologi F24
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F24
27325 Avanceret proteinstruktur engineering og analyse F24
27330 Kvantitativ analyse og modellering af proteinreaktioner F24
27422 Biosyntese af naturstoffer F24
27430 Eukaryot cellebiologi F24
27455 Mikrobiel adaptation til industrielle processer F24
27470 Mammal celleteknologi til produktion af biologics F24
27510 Biosensorer og bioanalyse F24
28010 Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik F24
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F24
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F24
28025 Bio-procesteknik F24
28157 Procesdesign F24
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F24
28212 Polymerkemi F24
28216 Organiske coatings: Science og teknologi F24
28221 Teknisk Termodynamik F24
28342 Reaktionsteknik F24
28344 Bioteknologi og procesdesign F24
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F24
28350 Procesdesign: Principper og metoder F24
28352 Regulering og styring af kemiske processer F24
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F24
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger F24
28443 Industriel reaktionsteknik F24
28451 Optimerende drift af procesanlæg F24
28850 Pharmaceutical Process Development F24
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version F24
28871 Produktion af biobrændstoffer F24
30020 Elektronisk måling og instrumentering F24
30081 Digitalteknik F24
30120 Astrofysik F24
30142 Geo- og planetfysik ll F24
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik F24
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F24
30310 Space Systems Engineering F24
30340 Radar- og radiometersystemer F24
30405 Introduktion til trådløse teknologier F24
30428 Videregående elektromagnetisme F24
30530 Introduktion til GIS F24
30531 GIS for diplomingeniører F24
30554 Globale navigationssatellitsystemer F24
30757 Atmosfæriske plasmaer F24
34020 Optik og fotonik F24
34031 Anvendt matematik for fysikere F24
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling F24
34346 Netværksteknologier og applikationsudvikling til Internet of Things (IoT) F24
34349 FPGA design til kommunikationssystemer F24
34351 Access- og hjemmenet F24
34370 Cloud-netværk F24
34430 Introduktion til biofotonik F24
34552 Solcellesystemer F24
34601 Elektriske kredsløb 2 F24
34620 Grundlæggende effektelektronik i energisystemer F24
34655 Integreret analog elektronik 2 F24
34720 Fagprojekt - Elektroteknologi F24
34721 Reguleringsteknik 1 F24
34722 Reguleringsteknik 1 F24
34746 Robust og fejltolerant regulering F24
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F24
34755 Design af pålidelige robotsystemer F24
34760 Sikkerhed og pålidelighed for robotter og autonome systemer F24
34761 Robot Autonomi F24
34850 Bygnings- og rumakustik F24
34860 Videregående akustik F24
38001 Bæredygtigt Iværksætteri F24
38104 Økonomi for Iværksættere F24
41020 Produktanalyse og redesign F24
41028 Design af mekatroniske systemer 1 F24
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F24
41107 Marin- og havteknik F24
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F24
41204 Grundlæggende bygningsmekanik F24
41226 Avanceret bølgehydrodynamik F24
41236 Bygningsmekanik F24
41237 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F24
41271 Skibsprojektering F24
41312 Fluid Mekanik F24
41317 Numerisk fluid mekanik F24
41321 Komplekse strømninger F24
41341 Økobil F24
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F24
41401 Energiteknik F24
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F24
41418 Grønne brændstoffer og power-to-x F24
41451 Ventilation og indeklima F24
41458 Bygningsinstallationer F24
41459 Energi og indeklima F24
41464 Solvarmeanlæg F24
41466 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F24
41468 Bæredygtig fjernvarme F24
41501 Styrkelære 1 F24
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F24
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F24
41514 Maskindynamik F24
41517 Afstivede plader og sandwich-konstruktioner F24
41522 Videregående dynamik og svingninger F24
41528 Videregående materialemekanik F24
41533 Dimensionering og styrke 1 F24
41561 Strukturel optimering F24
41563 Fluid Power & Motion Control F24
41615 Mekanisk CAD F24
41635 Robust Design af Produkter og mekanismer F24
41639 Helhedsdesign af Engineering Systems F24
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F24
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F24
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F24
41669 Avanceret overfladeteknologi F24
41680 Introduktion til avancerede materialer F24
41684 Materialeteknologi F24
41685 Materialekarakterisering og -testning F24
41686 Materialelære F24
41687 Øvelser i materialelære F24
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold F24
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning F24
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 24
41734 Geometrisk metrologi og maskintest F24
41737 Plastdesign F24
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F24
41784 Procesteknik F24
41787 Produktionsteknologi F24
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori F24
41801 Fagprojekt F24
41813 Finite Element Metoder for lyd og svingninger F24
41860 Design af energianlæg F24
41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F24
41906 Fagprojekt - Bygningsdesign F24
41919 Digitale designværktøjer F24
41927 Åben Bygningsinformationsmodellering (OpenBIM) F24
41932 Branddynamik F24
41935 Superlette konstruktioner F24
41936 Videregående bygningsprojektering F24
41943 Indeklimadesign F24
41947 Renoverings- og transformationsdesign F24
41953 Bærende konstruktioner 1 F24
41954 Bærende konstruktioner 2 F24
41956 Betonkonstruktioner F24
41964 Videregående stålkonstruktioner F24
41965 Trækonstruktioner F24
41969 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F24
42014 Miljø-og resourceøkonomi F24
42016 Business Economics and Finance F24
42042 Brugerinvolverende systemdesign F24
42101 Introduktion til operationsanalyse F24
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F24
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F24
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F24
42186 Model-based machine learning F24
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering F24
42380 Supply Chain Analytics F24
42404 Maritim logistik og ledelse F24
42543 Ledelse af organisatorisk forandring F24
42576 From Analytics to Action F24
42578 Advanced Business Analytics F24
42584 Fagprojekt - Data Science og Management F24
42586 Beslutninger under usikkerhed F24
42588 Data og data science F24
46000 Introduktion til vindenergi F24
46020 Designprojekt: Energikonvertering og lagring F24
46040 Introduktion til energianalyse F24
46055 Almen Elektroteknik F24
46110 Grundlæggende Aerodynamik F24
46215 Socio-tekniske dimensioner af bæredygtig energi F24
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F24
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F24
46411 Design af store komposit konstruktioner F24
46600 Aeroakustik F24
46705 Analyse af elforsyningssystemer F24
46720 Højspændingsteknik F24
46725 Elektriske maskiner F24
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol F24
46755 Vedvarende energi i el-markederne F24
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F24
47201 Anvendt termodynamik F24
47205 Elektrokemiske energiteknologier F24
47301 Brintenergi og brændselsceller F24
47304 Keramiske processer og materialer F24
47305 Elektrokemi F24
47319 Funktionelle materialer F24
47334 CO2-fangst, -anvendelse og -lagring F24
47335 Atomar-skala modellering af materialer til energiapplikationer (online) F24
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen F24
62014 Grønt Entreprenørskab F24
62019 Interaktionsdesign F24
62033 Teknologi og Markedsføring F24
62041 Innovation i en Organisatorisk Kontekst F24
62048 Physical Computing F24
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier F24
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F24
62096 Informationsteknologi i Produktion F24
62101 Operations Management og LEAN F24
62107 Kvalitetstyring og GMP F24
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion F24
62111 Industri 4.0 i praksis F24
62118 Organisation og Ledelse F24
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F24
62134 Strategisk Analyse og udvikling F24
62139 Videregående økonomistyring F24
62142 Digitalisering og Industri 4.0 F24
62174 Erhvervsøkonomi 2 F24
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62198 Økonomi for ingeniører F24
62205 Bæredygtig og ansvarlig produktion F24
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt F24
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse F24
62223 Erhvervsøkonomi 1 F24
62225 Engelsk i en global kontekst og akademisk skrivning på engelsk F24
62229 IT Forretning F24
62233 Makroøkonomi F24
62261 Bygningsinstallationer F24
62265 Trafik og veje i byområder F24
62267 SMART energiforsyning F24
62268 Jord- og Grundvandsforurening F24
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F24
62272 Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter F24
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse F24
62276 Vej- og baneprojektering F24
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F24
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning F24
62329 Vand og jords egenskaber F24
62330 Byers Vand og Veje F24
62362 Etagebyggeri af beton F24
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F24
62369 Videregående bygningsinstallationer F24
62381 Trafik- og transportplanlægning F24
62410 CDIO-Projekt F24
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F24
62443 Datakommunikation F24
62450 Informationsteknologi 2 F24
62452 Medicoteknik 2 F24
62512 Telemedicin 1 F24
62521 Design-build projekt F24
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F24
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F24
62577 Datakommunikation F24
62589 Business Intelligence F24
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F24
62604 Termodynamik og energiteknik F24
62616 Plastteknologi F24
62622 Baneteknologi og drift: fra første idé til fuld fart F24
62629 Varmetransmission F24
62640 Godstransport og logistik F24
62646 Modellering og Programmering F24
62657 Fluid Mekanik F24
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering F24
62683 Maskinkonstruktion F24
62704 Elektriske maskiner F24
62708 Højspænding F24
62711 Digitale systemer, design af F24
62716 Digitale reguleringssystemer F24
62734 Datateknik og programmering F24
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F24
62756 Effektelektronik i energisystemer F24
62761 Elforsyning 2 F24
62764 Elektroteknik 2 F24
62774 Elektrofysik 2 F24
62798 Geometriske operationer i plan og rum F24
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F24
62999 Innovation Pilot F24
62T01 Grundlæggende Objektorienteret Programmering F24
63881 Banetransport og bæredygtig logistik F24