Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01017 Diskret matematik E23
01018 Diskret matematik 2: algebra E23
01019 Diskret matematik E23
01025 Matematik 2 for Matematik og Teknologi E23
01034 Matematik 2 E23
01035 Matematik 2 E23
01237 Differentialgeometri og parametrisk design E23
01415 Computational Discrete Mathematics E23
01418 Introduktion til partielle differentialligninger E23
01426 Kryptologi 2 E23
01527 Videregående grafteori E23
01617 Introduktion til Dynamiske Systemer E23
01715 Funktionalanalyse E23
01901 BasisMat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører E23
01904 Diskret matematik E23
01920 BasisMat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører E23
02002 Programmering (Polyteknisk grundlag) E23
02003 Programmering (Polyteknisk grundlag) E23
02100 Indledende programmering og softwareteknologi E23
02110 Algoritmer og datastrukturer 2 E23
02132 Computersystemer E23
02138 Digital elektronik 1 E23
02155 Computerarkitektur E23
02156 Logiske Systemer og Logikprogrammering E23
02157 Funktionsprogrammering E23
02158 Parallelprogrammering E23
02159 Operativsystemer E23
02162 Software Engineering 2 E23
02203 Design af digitale systemer E23
02209 Test af digitale systemer E23
02226 Netværksforbundne indlejrede systemer E23
02232 Anvendt Kryptografi E23
02234 Aktuelle emner i systemsikkerhed E23
02239 Datasikkerhed E23
02242 Programanalyse E23
02245 Programverifikation E23
02246 Model tjek E23
02249 Beregningsmæssigt hårde problemer E23
02258 Parallelle computersystemer E23
02263 Formelle aspekter af software engineering E23
02269 Process Mining E23
02287 Logiske teorier for usikkerhed og læring E23
02289 Algoritmiske teknikker for moderne datamodeller E23
02314 Indledende programmering E23
02318 Indledende programmering for diplom-E E23
02321 Hardware/Software Programmering E23
02323 Introduktion til statistik E23
02332 Compilerteknik E23
02335 Operativsystemer E23
02369 Software processer og mønstre E23
02393 Programmering i C++ E23
02402 Statistik (Polyteknisk grundlag) E23
02405 Sandsynlighedsregning E23
02407 Stokastiske processer - Sandsynlighedsregning 2 E23
02409 Multivariat statistik E23
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E23
02413 Statistisk kvalitetskontrol E23
02418 Statistisk modellering: teori og anvendelser E23
02425 Diffusioner og stokastiske differentialligninger E23
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E23
02429 Analyse af korrelerede data: Mixede lineære modeller E23
02450 Introduktion til machine learning og data mining E23
02455 Eksperimenter i kognitionsvidenskab E23
02456 Dyb læring E23
02458 Kognitiv modellering E23
02461 Introduktion til intelligente systemer E23
02471 Machine learning til signalbehandling E23
02492 Digital Learning Technology and Entrepreneurship E23
02502 Billedanalyse E23
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E23
02561 Computer grafik E23
02562 Rendering - introduktion E23
02586 Statistisk Genetik E23
02601 Introduktion til numeriske algoritmer E23
02610 Optimering og datafitting E23
02619 Model prædiktiv regulering E23
02624 Inverse Problemer og Billeddannelse E23
02635 Programmering af matematisk software E23
02689 Videregående numeriske metoder til løsning af differentialligninger E23
02805 Sociale grafer og interaktioner E23
02807 Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab E23
02809 UX Design Prototypeudviking E23
02830 Avanceret projekt i digitale medieteknologier E23
10020 Fysik 1 E23
10022 Fysik 1 E23
10024 Fysik 1 E23
10031 Introduktion til Fysik og Ingeniørvidenskab E23
10033 Mekanik og fysisk modellering E23
10036 Elektromagnetisme for fysikere E23
10041 Fysik 2 - General Engineering E23
10050 Modelfysik E23
10112 Videregående kvantemekanik E23
10122 Statistisk fysik E23
10200 Materialers struktur og dynamik studeret med røntgen og neutroner E23
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik E23
10318 Mangepartikel metoder i faststoffysik E23
10321 Nanosystemteknologi E23
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi E23
10333 Fysikken i vedvarende energi E23
10337 Teoretisk mikrofluidik E23
10339 Begreber i heterogen katalyse og anvendelser indenfor energikonvertering E23
10400 Plasmafysik E23
10405 Relativitetsteori E23
10590 Illustration af videnskabeligt indhold relateret til katalyse E23
10610 Teknologihistorie E23
10750 Innovationsprojekter på DTU Fysik E23
10855 Videregående fabrikation af mikro- og nanostrukturer E23
10916 Fysik 1 E23
10935 Fysik 1 E23
12000 Vand og miljømanagement E23
12100 Kvantitativ Bæredygtighed (Polyteknisk grundlag) E23
12102 Miljøtekniske processer E23
12104 Modellering af miljøtekniske processer E23
12109 Fysisk-kemiske vandbehandlingsteknologier E23
12122 Afløbssystemer og urban regnvandshåndtering E23
12130 Affaldssystemer og affaldsteknologi E23
12134 Miljøteknisk Mikrobiologi E23
12145 Terrestrial Ecology for Engineers E23
12228 Urban luftforurening E23
12245 Vandforurening E23
12336 Grundvandskvalitet E23
12350 Introduktion til indeklima E23
12361 Ventilation og klimateknik E23
12362 Dagslys og Belysning E23
12410 Ingeniørgeologisk grundkursus E23
12412 Almindelige konstruktioner i jord E23
12421 Videregående jordmekanik - styrke og stivhed af jord E23
12430 Mineralske råstoffer E23
12431 Bjergartsmekaniks principper E23
12451 Vejbelægningsmekanik E23
12550 Statistik i eksperimentel materialelære E23
12552 Geoteknik og anlægskonstruktioner E23
12605 Bæredygtighed og livscyklusvurdering i det byggede miljø E23
12611 Varme- og stoftransport i bygninger E23
12701 Introduction to Living systems E23
12772 Livscyklusvurdering af produkter og systemer E23
22000 Akustisk kommunikation E23
22001 Akustisk signalbehandling E23
22051 Signaler og lineære systemer i diskret tid E23
22061 Introduktion til digital sundhedsteknologi E23
22100 R for Bio Data Science E23
22101 Introduktion til programmering i Life Science via Python E23
22111 Introduktion til bioinformatik E23
22112 High Performance Computing i Life Science E23
22140 Introduktion til Systembiologi E23
22145 Immunologisk bioinformatik E23
22160 R for Bio Data Science E23
22161 Introduktion til programmering i Life Science via Python, MSc E23
22180 Design-build i Life Science E23
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E23
22208 Human fysiologi E23
22210 Immunsystemet ved sundhed og sygdom E23
22231 Modul 1: Fra ide til projektplan i biotek- og farmaforskning E23
22237 Præklinisk lægemiddeludvikling E23
22285 Anvendte Biomaterialer E23
22435 Medikoteknisk produktudvikling E23
22438 Rapid prototyping af analoge DC sensorsystemer E23
22481 Indledende medicinsk billeddannelse E23
22485 Medicinske billedsystemer E23
22525 Medicinsk billedanalyse E23
22603 Lysmikroskopi for life science E23
23101 Introduktion til fødevareproduktionskæder E23
23205 Bekæmpelse af infektionssygdomme E23
23210 Prædiktiv fødevaremikrobiologi og konservering E23
23260 Anvendte metoder indenfor metagenomics E23
23263 Avanceret modellering af infektionssygdomme E23
23272 Risikoanalyse i fødevaresikkerhed E23
23511 Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi E23
23521 Hygiejnisk design i fødevareindustrien E23
23711 Fødevareteknologi E23
23732 Human ernæring E23
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E23
23937 Kemisk fødevareanalyse II E23
23952 Fødevareteknologi for diplom E23
23953 Anvendt statistisk proceskontrol og kvalitetsstyring E23
23963 Råvarer, hygiejne og HACCP E23
23982 Kemisk risikoanalyse E23
25106 Introduktion til genetiske metoder for ingeniører E23
25210 Forvaltning af akvatiske økosystemer – for fiskeri-ingeniører E23
25302 Fysisk Oceanografi E23
25303 Matematisk biologi E23
25311 Fiskerioceanografi E23
25312 Fiskerisystemer – forvaltning og modellering E23
25317 Sygdomme og veterinære aspekter relaterede til akvakultur E23
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi E23
25325 Marine økosystemer under klimaforandring E23
25328 Matematisk økologisk modellering E23
25334 Genomiske metoder til avl og forvaltning af vandlevende ressourcer E23
25350 introduktion til akvatiske økosystemer og deres organismer E23
26001 Almen og uorganisk kemi E23
26020 Kemi (Polyteknisk grundlag) E23
26050 Kemi for Life Science E23
26134 Videregående uorganisk kemi (Uorganisk kemi 3) E23
26171 Almen kemi E23
26173 Uorganisk kemi E23
26222 Fysisk kemi 2 E23
26255 Molekylær dynamik simulering og machine learning E23
26411 Organisk kemi 2 E23
26422 Biomolekylær kemi E23
26433 Organisk kemi 3 E23
26436 Lægemiddeludviklingsprocessen E23
26438 NMR spektroskopi E23
27002 Life Science E23
27020 Bioengineering (Polyteknisk grundlag) E23
27026 Molekylærbiologi E23
27062 Proteinvidenskab: Struktur, vekselvirkninger og molekylære egenskaber E23
27230 Prokaryot cellebiologi E23
27246 Anvendt enzymteknologi og kinetik E23
27410 Computerstøttet design af cellefabrikker E23
27423 Metabolom- og proteomanalyse E23
27460 Syntesebiologi E23
27665 LabChip: Design af Lab-on-a-Chip systemer E23
28010 Produkter og processer - Introduktion til kemiteknik E23
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E23
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer E23
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik E23
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E23
28140 Introduktion til reaktionsteknik E23
28150 Introduktion til procesregulering E23
28157 Procesdesign E23
28213 Polymerteknologi E23
28233 Bioteknologiske oprensningsprocesser E23
28242 Reaktionskinetik og katalyse E23
28244 Forbrænding og højtemperaturprocesser E23
28311 Kemisk og biokemisk produktdesign E23
28315 Anvendt kolloid- og grænsefladekemi E23
28322 Teknisk termodynamik E23
28342 Reaktionsteknik E23
28344 Bioteknologi og procesdesign E23
28352 Regulering og styring af kemiske processer E23
28420 Separationsprocesser E23
28455 Procesadaptering i Fermenteringsbaseret Bioproduktion E23
28485 Biobusiness og procesinnovation E23
28515 Forbedret olieindvinding og kuldioxid lagring E23
28530 Transportprocesser E23
28852 Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri E23
28857 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Praktísk version E23
28870 Energi og bæredygtighed E23
28872 Bioraffinaderi E23
30015 Indledende elektronik til instrumentering E23
30032 Elektroteknik E23
30035 Anvendt elektromagnetisme E23
30081 Digitalteknik E23
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E23
30131 Geo- og planetfysik I E23
30202 Måleteknologi inden for rum- og geofysik E23
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik E23
30300 Introduktion til satellitsystemer E23
30330 Billedanalyse på mikrocomputer E23
30350 Telemåling E23
30400 Elektromagnetisme E23
30415 HF-kommunikationskredsløb E23
30430 Videregående antenneteknik og målinger E23
30720 Rumfysik E23
30755 Klimaforandring - fysik og observationer E23
34021 Introduktion til optik og fotonik E23
34032 Faststofoptik E23
34034 Lasere og fotoniske systemer E23
34052 Ikke-lineær optik E23
34092 Ph.d.-kursus - Nano-optik E23
34313 Introduktion til datanet E23
34365 Prototyper for internet of things E23
34366 Intelligente systemer E23
34540 Lysemitterende dioder og solceller til energianvendelser E23
34541 Entrepreneurship in photonics and communications E23
34600 Elektriske kredsløb 1 E23
34601 Elektriske kredsløb 2 E23
34630 Integreret analog elektronik 1 E23
34652 Power Electronics 1 E23
34654 Kredsløbsteknologi og EMC E23
34721 Reguleringsteknik 1 E23
34745 Reguleringsteknik 2 E23
34753 Robotteknik E23
34762 Introduktion til Autonome Systemer E23
34791 Ph.d.-kursus - Emner inden for avanceret regulering E23
34840 Grundkursus i akustik og støj E23
34844 Bygningsakustik E23
34870 Elektroakustiske transducere og systemer E23
34880 Strukturlyd E23
34895 Ph.d.-kursus - Forskningsemner i akustisk teknologi E23
38102 Teknologisk Iværksætteri E23
38105 Digitale Trends for Entreprenører E23
38107 Forretningsdesign for bæredygtighed E23
38108 Teknologi og Innovationsledelse E23
41000 Ingeniørarbejde E23
41011 Brugerorienteret design E23
41012 Visuel kommunikation E23
41015 Mekanik og materialer E23
41045 Termodynamisk modellering E23
41051 Produktliv og miljøforhold E23
41102 Strømningsmekanik 1 E23
41111 Strømningsmekanik 2 E23
41117 Marin og Kystkonstruktioner E23
41129 Turbulente strømninger E23
41201 Introduktion til skibe og andre flydende konstruktioner E23
41203 Bygningsmekanik E23
41216 Styrkeberegning af skibe E23
41222 Bølgebelastninger på skibe og offshore konstruktioner E23
41236 Bygningsmekanik E23
41275 Skibsoperationer E23
41312 Fluid Mekanik E23
41316 Videregående CFD E23
41320 Videregående fluidmekanik E23
41341 Økobil E23
41347 Forbrændingsmotorer - teori for anvendelse af konventionelle og bæredygtige brændstoffer E23
41402 Simulering af termiske energisystemer E23
41417 Digitalisering af Termiske Energiteknologier – Modellerings- og Simuleringsmetoder E23
41420 Køle- og varmepumpeteknologi E23
41422 Videregående energiteknik E23
41451 Ventilation og indeklima E23
41452 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign E23
41461 Bygningsintegrerede solcellesystemer E23
41462 Bygningssimulering E23
41463 Energieffektivt byggeri E23
41465 Computational Fluid Dynamics vedrørende bygninger E23
41467 Udvikling af solenergianlæg E23
41502 Styrkelære 2 (materialers styrkeforhold) E23
41515 Computerbaseret mekanismedynamik E23
41516 Anisotropi og fiberkompositter E23
41524 Smøringsmekanik E23
41525 Finite Element Metoder E23
41526 Brudmekanik E23
41534 Dimensionering og styrke 2 E23
41564 Dynamik og svingninger E23
41612 Produktkonstruktion og dokumentation E23
41619 Introduktion til produktion E23
41637 Mass Customization - anvendelse af produktkonfigurering E23
41653 Korrosion (teori og teknologi) E23
41661 Metallære E23
41662 Fysisk metallurgi E23
41681 Materialelære E23
41686 Materialelære E23
41690 Elektronmikroskopi og analyse for materialeforskning E23
41730 Industriel formgivning af metaller E23
41733 Metallurgi, design og fremstilling af støbte komponenter E23
41740 Digital fremstilling - Industri 4.0 E23
41747 Modellering i materiale- og procesteknologi - varmetransmission og diffusion E23
41749 Præcisionsbearbejdning E23
41784 Procesteknik E23
41787 Produktionsteknologi E23
41812 Introduktion til Finite Element Analyse E23
41814 Varmetransmission E23
41843 Projektarbejde i køretøjsteknik E23
41903 Introduktion til Byggeteknologi E23
41911 Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) E23
41925 Introduktion til Bygningsinformationsmodellering (BIM) E23
41928 Bygningsdesign E23
41929 Digitale designværktøjer E23
41931 Brandsikkerhed i bygninger E23
41933 Konstruktionsbrandteknik E23
41934 Videregående Bygnings Informations Modellering (BIM) E23
41937 Konstruktionsdesign af betonelementbygninger E23
41938 Agil Prototyping E23
41941 Byggeteknik og arkitektur E23
41951 Konstruktionselementer og deres virkemåde E23
41952 Trækonstruktioner og udførelse E23
41955 Bærende konstruktioner 3: Ramme- og pladekonstruktioner E23
41957 Stålkonstruktioner E23
41958 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 1: Elementmetoden E23
41961 Bærende Konstruktioners Numeriske Modellering 2: Ikke-lineær elementmetode E23
41963 Videregående betonstyrkelære E23
41967 Jordskælvs- og vindteknik E23
41968 Brokonstruktioner E23
42009 Indledende økonomi E23
42015 Energiøkonomi E23
42101 Introduktion til operationsanalyse E23
42114 Heltalsprogrammering E23
42115 Netværksoptimering E23
42117 Transport Optimering E23
42178 Analyse af transportsystemer - efterspørgsel og planlægning E23
42382 Industry 4.0 inden for Operations Management E23
42402 Bæredygtig operations og supply chain management (O&SCM) E23
42421 Ledelse og organisation E23
42577 Introduktion til Business Analytics E23
42580 Ingeniørarbejde - Data Science og Management E23
42587 Introduktion til Operations og Supply Chain Management E23
42879 Beslutningsstøtte og strategisk vurdering E23
42893 Psykologi for ingeniører E23
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur E23
46015 Digitale energisamfund E23
46030 Elektriske energisystemer E23
46100 Introduktion til mikrometeorologi for vindenergi E23
46115 Turbulensmodellering CFD E23
46205 Feasibility-studier af energiprojekter E23
46211 Offshore vindenergi E23
46300 Vindkraft og aeroteknologi E23
46320 Vindmøllelaster, -aerodynamik og -kontrol E23
46400 Vindmøller og måleteknik E23
46420 Kompositmaterialer og fibre E23
46500 Probabilistiske Metoder i Vindenergi E23
46550 Nettilslutning af havvind og højspændingsjævnstrøms (HVDC) transmission E23
46700 Introduktion til Elforsyningssystemer E23
46710 Stabilitet og kontrol i elforsyningssystemer E23
46715 Transienter i elforsyningssystemer E23
46735 Vindmøller, PV og Elektriske Energilagring drivetrains E23
46745 Integration af vindkraft i elsystemet E23
46750 Optimering i moderne power systemer E23
46765 Maskinlæring til energisystemer E23
47202 Introduktion til fremtidens energi E23
47209 3D imaging, analyse og modellering E23
47211 Elektrokemisk energilagring og Power2X E23
47212 Computersimulering af materialer E23
47317 Exergianalyse E23
47330 Energilagring og -konvertering E23
47333 Elektronmikroskopi til materialeforskning E23
47338 Organiske energimaterialer E23
47339 Faststof- og strukturkemi E23
47513 Ph.d.-kursus om moderne energiforskning E23
62000 Erhvervsøkonomi E23
62001 Innovation, Design og Procesfacilitering E23
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen E23
62009 Materialelære E23
62030 Fra ide til checkout (3.semester PI-projekt) E23
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse E23
62079 Grundlæggende Operations Management E23
62087 Styrkelære og termodynamik E23
62096 Informationsteknologi i Produktion E23
62101 Operations Management og LEAN E23
62104 Automation i Produktionen E23
62107 Kvalitetstyring og GMP E23
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion E23
62111 Industri 4.0 i praksis E23
62118 Organisation og Ledelse E23
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder E23
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E23
62133 Supply Chain Management & Design E23
62145 Produkters dokumentation E23
62168 Grundlæggende matematik 1 E23
62174 Erhvervsøkonomi 2 E23
62177 Marketing Concepts and Strategies E23
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62198 Økonomi for ingeniører E23
62199 Vejprojektering og trafiksikkerhed E23
62202 Life Cycle Assessment E23
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt E23
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse E23
62218 Grundlæggende Naturvidenskab E23
62223 Erhvervsøkonomi 1 E23
62224 Den engelsksprogede verden og akademisk skrivning på engelsk E23
62234 Industriel Programmering E23
62235 Internationale forretningsmiljøer og operationer E23
62263 Betonkonstruktioner E23
62265 Trafik og veje i byområder E23
62268 Jord- og Grundvandsforurening E23
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E23
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg E23
62272 Projektbaseret produktion: Planlægning og styring af bygge og infrastrukturprojekter E23
62276 Vej- og baneprojektering E23
62277 Vand og klimatilpasning E23
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E23
62281 Bygningsfornyelse med fokus på energi og mekaniske installationer E23
62282 Bygningsfornyelse med fokus på konstruktioner E23
62319 Husbygning E23
62328 Anlæg og Infrastruktur E23
62331 Grundlæggende statik E23
62389 Klimatilpasning og skybrudssikring E23
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E23
62422 Medicoteknik 1 E23
62426 Cyber defence og ledelsesansvar E23
62428 Sikker implementation af systemer E23
62525 Digital Signalbehandling. E23
62531 Udviklingsmetoder til IT-systemer E23
62532 Versionsstyring og testmetoder E23
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E23
62589 Business Intelligence E23
62601 Termodynamik og Mekanik for elektroingeniører E23
62614 Advanced Engineering Dynamics E23
62623 Bæredygtighed, mobilitet og samfund E23
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport E23
62643 Svingningslære E23
62657 Fluid Mekanik E23
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering E23
62675 Mekanik E23
62677 Anvendt reguleringsteknik E23
62694 Dynamik E23
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi E23
62743 Digital signalbehandling E23
62752 Måling og styring med mikroprocessorer E23
62753 Digital elektronik E23
62755 Effektelektronik E23
62760 Elforsyning 1 E23
62762 Elektrisk Energiteknik E23
62763 Elektroteknik 1 E23
62770 Anvendt elteknik for Maskin E23
62773 Elektrofysik 1 E23
62908 Mennesker i samspil med teknologi E23
62999 Innovation Pilot E23
62T04 Webteknologier E23
62T26 Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser E23
63850 Bæredygtig forretningsudvikling i medicinalindustrien på vækstmarkeder og udviklingslande - adgang til sundhedsydelser E23
63860 System- og netværkssikkerhed E23