Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 23
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F23
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F23
02128 Softwareprojekt Jun 23
02193 Etisk hacking Jun 23
02238 Biometriske systemer Jun 23
02257 Anvendt Funktionsprogrammering Jun 23
02320 Digitale systemer F23
02324 Videregående programmering F23
02403 Introduktion til matematisk statistik Jun 23
02443 Stokastisk simulation Jun 23
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data F23
02514 Deep Learning i Computer Vision Jun 23
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 23
02633 Introduktion til programmering og databehandling Jun 23
02901 Avancerede emner indenfor machine learning Aug 23
02910 Applied computerintensiv dataanalyse Aug 23
02913 Avancerede Analyseteknikker Jun 23
02935 Introduktion til anvendt statistik og R for Ph.d. studerende Jun 23
02941 Fysisk baseret rendering og modellering af materialers udseende Jun 23
02953 Konveks optimering Jun 23
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg Jun 23
10240 Design-Build 2: Rational catalyst design for General Engineering Jun 23
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi Jun 23
10402 Fusionsenergi – teknologi og fysik Jun 23
10420 Sportsfysik Jun 23
10603 Vidensskabelse og videnscirkulation. Hvordan vidste Edison og Newton - og hvordan ved du? Jun 23
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation Jun 23
10862 Polymer mikrofabrikation Jun 23
12003 Miljøteknisk Laboratorie- og Feltkursus Jun 23
12203 Miljøfagprojekt F23
12231 Anvendt miljøkemisk analyseteknik Aug 23
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Jun 23
12363 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 23
12415 Grundkursus i vejbelægningsteknik Aug 23
12423 Konstitutive modeller og plasticitet i jordmekanik Aug 23
12604 Byggematerialer - anvendelse og forsøg Jun 23
12774 Evaluering af sundheds-, miljø- og livscykluspåvirkninger Jun 23
12953 Absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering af produktion og forbrug i et systemperspektiv Sommer 23
22004 Musikteknologi og musikopfattelse Jun 23
22125 Algoritmer i bioinformatik Jun 23
22179 Modul 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi Jun 23
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer Jun 23
23214 Life science øvelser og dataanalyse II: Mikrobiologi Jun 23
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering Aug 23
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus Jun 23
25102 Oceanografi Jun 23
25208 Løsninger for Bæredygtighed Jun 23
25313 Fiskerigenetik og conservation af akvatisk biodiversitet Jun 23
25324 Akvatisk feltarbejde Jun 23
26026 Grundlæggende kemi Aug 23
26245 Computerbaserede metoder i kemi og biologi Jun 23
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus Jun 23
27035 Eksperimentel fermenteringsteknologi Jun 23
27075 Discovery og design af biologiske lægemidler Jun 23
27101 Assayteknologi Jun 23
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F23
28214 Polymer syntese og karakterisering Jun 23
28344 Bioteknologi og procesdesign F23
28346 Øvelser i avanceret fermenteringsteknologi Jun 23
28811 Polymerer i processer og produkter Aug 23
28908 Reologi af væsker med mikrostruktur (udvidet) Jun 23
30010 Programmeringsprojekt Jun 23
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Jun 23
30574 Jordobservation for monitorering (EO4Change) Jun 23
34757 Ubemandede autonome systemer Jun 23
34846 Miljøakustik Sommer 23
34848 Avancerede emner i mikroakustiske transducere og systemer Aug 23
41020 Produktanalyse og redesign F23
41029 Design af mekatroniske systemer 2 Jun 23
41315 Anvendt CFD Jun 23
41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport Jun 23
41591 Topologioptimering Jun 23
41667 Projektkursus i materialeteknologi Jun 23
41739 Eksperimentel plast og metal procesteknologi Jun 23
41860 Design af energianlæg F23
41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F23
41917 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F23
41928 Bygningsdesign F23
41936 Videregående bygningsprojektering F23
42001 Storskala energisystemanalyse med Balmorel Jun 23
42417 Simulering i operations management Jun 23
42429 Projektledelse Aug 23
42501 Innovation in Engineering Jun 23
42584 Fagprojekt - Data Science og Management F23
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori Aug 23
46025 Introduktion til bæredygtige energiteknologier Jun 23
46045 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer Jun 23
46760 Hands-on mikrokontroller programmering Jun 23
46920 Ph.d.-sommer skole: Remote Sensing for vindenergi Sommer 23
47332 Autonom materialeforskning Jun 23
47517 PhD course in how to make a scientific poster Jun 23
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling Jun 23
62041 Innovation i en Organisatorisk Kontekst F23
62053 Introduktion til Entreprenørskab Jun 23
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F23
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F23
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62206 Miljøvurdering af produkter, Projekt 1 Jun 23
62215 International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura F23
62230 International Business og digitale services Jun 23
62243 Innovation, produktion og økonomi Jun 23
62249 Tværdisciplinært udviklingsprojekt Jun 23
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F23
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F23
62318 Byggeri F23
62324 Grundkursus i Byplanlægning Jun 23
62327 Bygningsprojekteringsprojekt Jun 23
62410 CDIO-Projekt F23
62444 Data visualisering og analyse - projekt Jun 23
62453 Semesterprojekt 2 Sundhedsteknologi Jun 23
62521 Design-build projekt F23
62604 Termodynamik og energiteknik F23
62683 Maskinkonstruktion F23
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 23
62768 Elektriske energisystemer projekt Jun 23
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F23