Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 20
02619 Model prædiktiv regulering E20
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 20
02901 Avancerede emner indenfor machine learning Aug 20
02910 Computerintensiv dataanalyse Aug 20
10103 Kvantemekanik repetitionsforløb Aug 20
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 20
10910 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 20
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 20
11466 Avanceret bjergartsmekanik og tunneller Aug 20
11522 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 20
11561 Byggematerialer - anvendelse og forsøg Aug 20
11909 Building Design Project 1:1 Aug 20
11936 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 Aug 20
11994 Ingeniørdesign i byskala Aug 20
12003 Miljøteknisk feltkursus Aug 20
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 20
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Aug 20
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer Jun 20
22485 Medicinske billedsystemer E20
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus Aug 20
26026 Grundlæggende kemi Aug 20
26199 Kemi BootCamp Aug 20
26265 Anvendelse af røntgen og neutron-spredning i biologi, kemi og fysik Aug 20
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 20
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus Jun 20
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 20
27102 Assayteknologi Aug 20
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Aug 20
31725 Koordineret styring af distribuerede energisystemer Aug 20
34129 Eksperimentelt kursus i optisk kommunikation E20
41045 Termodynamisk modellering E20
41402 Simulering af termiske energisystemer E20
41739 Eksperimentel plast og metal procesteknologi Jun 20
41810 Eksperimentel undersøgelse af maskinelementer Jun 20
42438 Business model design for growth entrepreneurship Aug 20
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar) Aug 20
46300 Vindkraft og aeroteknologi E20
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62214 Globalisering og interkulturelmarkedsføring E20
62415 Mobilapplikationsudvikling Aug 20
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E20
62420 Informationsteknologi 1 E20
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E20
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 20