Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01036 Matematiske metoder i konstruktionsmekanik Jan 20
01125 Topologiske grundbegreber og metriske rum Jan 20
01257 Videregående modellering - anvendt matematik Jan 20
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F20
02121 Introduktion til softwareteknologi E19
02148 Introduktion til koordinering af fordelte applikationer Jan 20
02191 Computersikkerhedsundersøgelser Jan 20
02213 Praktisk digital konstruktion Jan 20
02244 Sprog-baseret sikkerhed F20
02257 Anvendt Funktionsprogrammering Jan 20
02266 User Experience Engineering Jan 20
02267 Software-udvikling af Webtjenester Jan 20
02312 Indledende programmering E19
02320 Digitale systemer F20
02321 Hardware/Software Programmering E19
02431 Risikomanagement Jan 20
02441 Anvendt statistik og statistisk programmel Jan 20
02445 Projekt i statistisk evaluering af kunstig Intelligens Jan 20
02461 Introduktion til intelligente systemer E19
02507 Projektarbejde inden for billedanalyse og computer grafik Jan 20
02525 Introduktion til Matematik og Teknologi E19
02564 Realtidsgrafik F20
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F20
02612 Optimering med bibetingelser F20
02614 High-Performance Computing Jan 20
02623 Finite Element Metoden for partielle differentialligninger Jan 20
02625 Computational Science in Imaging Jan 20
02633 Introduktion til programmering og databehandling Jan 20
02686 Scientific Computing for differentialligninger 1 F20
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F20
02949 DTU Compute ph.d.-seminar E19
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F20
10052 Grundlæggende fysik og kemi E19
10316 Materialedesign med maskinlæring og kunstig intelligens Jan 20
10325 Kvantemekanisk modellering af nanoelektronik Jan 20
10350 Numeriske studier i fysik Jan 20
10850 Halvlederkomponenters teknologi F20
10859 Laboratoriearbejde i fysik og nanoteknologi Jan 20
11010 Byggeteknik Jan 20
11080 Videregående bygningsprojektering E19
11319 Svejsning Jan 20
11331 Eksperimentel strukturel mekanik Jan 20
11442 Grundlæggende boringsteknologi Jan 20
11900 Bygningskomponentdesign E19
11954 Boligbyggeri og bygningsdesign E19
11955 Byens rum, den store konstruktion E19
11990 Ingeniørarbejde - fra dele til et hele E19
12000 Vand og miljømanagement E19
12124 Modellering af risiko for urbane oversvømmelser Jan 20
12132 LCA-modellering af affaldssystemer Jan 20
12210 Miljøteknik i lav- og mellem-indkomstlande Jan 20
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F20
12240 Miljømanagement og etik Jan 20
22126 Next-Generation-Sequencing Analyse Jan 20
22179 Modul 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi Jan 20
22203 Udvikle, designe, implementere og betjene et sundhedsprodukt E19
22506 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F20
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F20
22651 Nanolitografi, januar version Jan 20
23522 Reologi af fødevarer og biologiskematerialer Jan 20
23662 Introduktion til molekylær- og reproduktionstoksikologi Jan 20
23901 Grundkursus i fødevareanalyse E19
23921 Risikoanalyse og modellering E19
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F20
25327 Kemisk Oceanografi F20
26006 Uorganisk kemi 1 E19
27007 Bioteknologi og formidling E19
27016 Design-Build 1: Instrumenter til måling af cellevækst Jan 20
27422 Biosyntese af naturstoffer F20
27432 Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi Jan 20
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion E19
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik E19
28310 Kemisk og biokemisk produktdesign E19
28344 Bioteknologi og procesdesign E19
28480 Biobusiness og procesinnovation E19
28831 Computational Fluid Dynamics in Chemical Engineering Jan 20
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Jan 20
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi E19
30352 Måling af jordoverfladens forskydninger med Syntetisk Apertur Radar (SAR) satellitter Jan 20
30545 Analyse af rumligt og temporalt data indenfor geovidenskab Jan 20
31012 Ingeniørarbejde 2 - Elektroteknologi Jan 20
31221 Ulineære transducere Jan 20
31385 Autonome robotsystemer Jan 20
31418 Anvendt mikrobølgeteknik Jan 20
31711 Digitale Energisamfund E19
31721 Forstyrrende energiteknologier: løsninger til bygninger, vedvarende energikilder, energilagring og elektrificeret transport Jan 20
31728 Hybrid and embedded control in energy systems Jan 20
31792 Advanced Optimization and Game Theory for Energy Systems Jan 20
34021 Introduktion til optik og fotonik F20
34210 Introduktion til digital kommunikation F20
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jan 20
34302 Ingeniørarbejde E19
38799 Patentkursus Jan 20
41010 Brugerorienteret design E19
41031 Industriel design 1 Jan 20
41035 Dynamik og svingninger F20
41263 Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 2 Jan 20
41317 Numerisk fluid mekanik F20
41391 High Performance Computing: FORTRAN, OpenMP and MPI Jan 20
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F20
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F20
41667 Projektkursus i materialeteknologi Jan 20
41685 Materialekarakterisering og -testning F20
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 20
41743 Mikro produkt design, udvikling og produktion Jan 20
41811 Eksperimentel faststofmekanik Jan 20
41812 FEM-light (anvendt finite element modellering) E19
41822 Eksperimentel fluid mekanik Jan 20
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F20
42112 Matematisk Programmering Modellering Jan 20
42348 Bæredygtig udvikling af nye teknologier Jan 20
42415 Teknisk økonomi F20
42430 Projektledelse Jan 20
42452 Complexity Management Jan 20
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar) Jan 20
42980 GIS og mobilitet Jan 20
46200 Planlægning og udvikling af vindmølleparker Jan 20
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F20
47203 Design-Build 3: solovn Jan 20
62012 PI-projekt 1 Jan 20
62039 Industriel Design Jan 20
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) E19
62089 Integreret produktion (projekt 2) E19
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) E19
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) E19
62146 Mekanisk produktanalyse Jan 20
62159 Grundlæggende matematik 2 Jan 20
62171 Afsætningsøkonomi F20
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62191 Vejtrafiksimulering Jan 20
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer E19
62200 Interkulturel management og marketing F20
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F20
62215 International økonomi (business case), projektledelse og erhvervsjura F20
62216 Projekt 3 - Integreret produktudvikling, projektdel Jan 20
62220 Miljøvurdering af produkter, Projekt 1 Jan 20
62223 Erhvervsøkonomi 1 F20
62239 Bæredygtig forretningsudvikling F20
62241 Projekt 3 - Integreret Innovation, projektdel Jan 20
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 E19
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 E19
62318 Byggeri E19
62327 Bygningsprojekteringsprojekt Jan 20
62415 Mobilapplikationsudvikling F20
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E19
62423 Semesterprojekt 1 Sundhedsteknologi Jan 20
62445 Avanceret Internetteknologi E19
62484 Semesterprojekt 3 Sundhedsteknologi Jan 20
62505 Introduktion til indlejrede systemer E19
62514 Objektorienteret programmering F20
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E19
62596 Distribuerede systemer F20
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F20
62603 Termodynamik med projekt E19
62699 Produktudvikling E19
62739 Elektromagnetiske sensorer og digital signalbehandling Jan 20
62780 Projekter i Elektrisk Energi Jan 20
62783 Projektarbejde 3. semester Jan 20