Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 21
01606 Dynamisk Biologisk Modellering Jun 21
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F21
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F21
02128 Softwareprojekt Jun 21
02193 Etisk hacking Jun 21
02238 Biometriske systemer Jun 21
02257 Anvendt Funktionsprogrammering Jun 21
02320 Digitale systemer F21
02324 Videregående programmering F21
02403 Introduktion til matematisk statistik Jun 21
02431 Risikomanagement Aug 21
02443 Stokastisk simulation Jun 21
02514 Deep Learning i Computer Vision Jun 21
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 21
02901 Avancerede emner indenfor machine learning Aug 21
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F21
02953 Konveks optimering Jun 21
10209 Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg Jun 21
10240 Design-Build 2: Rational catalyst design for General Engineering Jun 21
10386 Eksperimentelle Teknikker i Kvanteteknologi Jun 21
10402 Fusionsenergi – teknologi og fysik Jun 21
10420 Sportsfysik Jun 21
10603 Vidensskabelse og videnscirkulation. Hvordan vidste Edison og Newton - og hvordan ved du? Jun 21
10852 Introduktion til renrums-baseret mikrofabrikation Jun 21
10862 Polymer mikrofabrikation Jun 21
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 21
11080 Videregående bygningsprojektering F21
11300 E-kursus Stokastisk dynamik Aug 21
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 21
11522 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 21
11561 Byggematerialer - anvendelse og forsøg Jun 21
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder Aug 21
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F21
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F21
11994 Ingeniørdesign i byskala Jun 21
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F21
12003 Miljøteknisk feltkursus Jun 21
12203 Miljøfagprojekt F21
12231 Anvendt miljøkemisk analyseteknik Aug 21
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 21
12331 Feltundersøgelser af forurenede grunde Jun 21
22179 Modul 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi Jun 21
22232 Drug delivery - ved brug af nano- og mikroteknologier Aug 21
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer Aug 21
22403 Mikro- og Nanosensorer Aug 21
22650 Avanceret Nanolitografi, juni version. Jun 21
23212 Øvelser i fødevarefermenteringer Jun 21
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering Aug 21
23532 Ølbrygning og egenkontrol kursus Jun 21
25102 Oceanografi Jun 21
25208 Løsninger for Bæredygtighed Jun 21
25324 Akvatisk feltarbejde Jun 21
26026 Grundlæggende kemi Aug 21
26199 Kemi BootCamp Aug 21
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 21
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus Jun 21
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 21
26610 Kemi og Innovation Jun 21
27101 Assayteknologi Jun 21
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F21
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F21
28214 Polymer syntese og karakterisering Jun 21
30010 Programmeringsprojekt Jun 21
30082 Projektarbejde i Digitaldesign Jun 21
31070 Hands-on mikrocontroller programmering Jun 21
31250 Miljøakustik Sommer 21
31290 Avancerede emner i mikroakustiske transducere og systemer Aug 21
31390 Ubemandede autonome systemer Jun 21
31445 Signalintegritet i højhastighedselektronik Jun 21
31725 Design og implementering af koordineret styring for distribuerede energisystemer Jun 21
31776 Energiteknologier - fra ide til realisering Jun 21
34220 Kodning i kommunikationssystemer Jun 21
34229 Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi F21
41020 Produktanalyse og redesign F21
41343 Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport Jun 21
41651 Øvelseskursus i metallære Jun 21
41668 Numeriske simuleringer i materialelære Jun 21
41739 Eksperimentel plast og metal procesteknologi Jun 21
41860 Design af energianlæg F21
42340 Bæredygtighed i ingeniørløsninger Jun 21
42386 Økonomi for Iværksættere F21
42417 Simulering i operations management Jun 21
42429 Projektledelse Aug 21
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar) Aug 21
42750 Bæredygtighedsvurdering og kommunikation Jun 21
47332 Autonom materialeforskning Jun 21
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik Aug 21
62024 PI Project 2 Prototypeudvikling Jun 21
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F21
62053 Introduktion til Entreprenørskab Jun 21
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F21
62089 Integreret produktion (projekt 2) F21
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F21
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F21
62146 Mekanisk produktanalyse Jun 21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62220 Miljøvurdering af produkter, Projekt 1 Jun 21
62230 International Business og digitale services F21
62238 Forretningsinnovation Aug 21
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F21
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F21
62318 Byggeri F21
62327 Bygningsprojekteringsprojekt Jun 21
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt Aug 21
62444 Data visualisering og analyse - projekt Jun 21
62445 Avanceret Internetteknologi F21
62453 Semesterprojekt 2 Sundhedsteknologi Jun 21
62603 Termodynamik med projekt F21
62627 Design og udvikling af kollektiv transport Jun 21
62683 Maskinkonstruktion F21
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 21
62748 Almen- og Elektrokemi Jul 21
62768 Elektriske energisystemer i praksis Jun 21
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F21
62990 Innovation Pilot (summer edition) Sommer 21