Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01037 Matematik 2 (sommeruniversitet) Aug 21
02431 Risikomanagement Aug 21
02632 Introduktion til programmering og databehandling Aug 21
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F21
10900 Fysik 1 repetitionsforløb Aug 21
11300 E-kursus Stokastisk dynamik Aug 21
11443 Petrofysisk laboratoriekursus Aug 21
11522 Simulering af indeklima og energiforbrug med IDA ICE Aug 21
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder Aug 21
12231 Anvendt miljøkemisk analyseteknik Aug 21
12326 Feltkursus i anvendt geofysik Aug 21
22232 Drug delivery - ved brug af nano- og mikroteknologier Aug 21
22400 Design-build 4: Autonome komponenter til styring af og studier i levende systemer Aug 21
22403 Mikro- og Nanosensorer Aug 21
22485 Medicinske billedsystemer E21
23531 Entrepreneurship in food and bio engineering Aug 21
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E21
23902 Introduktion til fødevarer E21
26026 Grundlæggende kemi Aug 21
26199 Kemi BootCamp Aug 21
26299 Fysisk kemi - repetition Aug 21
26499 Organisk Kemi - repetition Aug 21
30790 Observationel røntgenastrofysik E21
31290 Avancerede emner i mikroakustiske transducere og systemer Aug 21
31417 Antenne- og mikrobølgeteknik E21
42429 Projektledelse Aug 21
42611 Ingeniørfagets videnskabsteori (august/januar) Aug 21
42750 Bæredygtighedsvurdering og kommunikation Jun 21
47336 Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik Aug 21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62238 Forretningsinnovation Aug 21
62419 System- og netværkssikkerhed - Projekt Aug 21
62990 Innovation Pilot (summer edition) Sommer 21