Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01020 Videregående Lineær Algebra F23
01035 Matematik 2 F23
01125 Topologiske grundbegreber og metriske rum F23
01227 Grafteori F23
01325 Funktionsrum og matematisk analyse F23
01405 Algebraiske Fejlrettende Koder F23
01410 Kryptologi 1 F23
01621 Videregående dynamiske systemer: Global teori F23
01622 Videregående dynamiske systemer med teknologiske anvendelser F23
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F23
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F23
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F23
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F23
02102 Indledende Programmering F23
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 F23
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F23
02135 Introduktion til Cyber Systemer F23
02139 Digital Elektronik 2 F23
02141 Datalogisk modellering F23
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F23
02161 Software Engineering 1 F23
02170 Databasesystemer F23
02180 Introduktion til kunstig intelligens F23
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F23
02204 Design af asynkrone kredsløb F23
02205 VLSI Design F23
02211 Videregående computerarkitektur F23
02221 Grundlæggende distribuerede systemer F23
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F23
02233 Netværkssikkerhed F23
02244 Logik for sikkerhed F23
02247 Oversætterkonstruktion F23
02255 Moderne kryptologi F23
02256 Automatiseret Ræsonnering F23
02268 Procesorienterede og event-drevne softwaresystemer F23
02282 Algoritmer for store datamængder F23
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F23
02291 System integration F23
02318 Indledende programmering for diplom-E F23
02320 Digitale systemer F23
02322 Maskinnær programmering F23
02323 Introduktion til statistik F23
02324 Videregående programmering F23
02326 Algoritmer og datastrukturer F23
02327 Indledende databaser og database programmering F23
02346 Distribuerede og parallelle systemer F23
02362 Projekt i software-udvikling F23
02363 Front end web teknologi F23
02402 Introduktion til statistik F23
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F23
02417 Tidsrækkeanalyse F23
02421 Stokastisk adaptiv regulering F23
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F23
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F23
02450 Introduktion til machine learning og data mining F23
02462 Signaler og data F23
02463 Aktiv machine learning og agency F23
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition F23
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol F23
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data F23
02467 Social informatik F23
02477 Bayesiansk machine learning F23
02502 Billedanalyse F23
02504 Computer Vision F23
02506 Videregående billedanalyse F23
02509 High-performance computing for analyse af eksperimentel 3D imaging data F23
02510 Deep learning for eksperimentel 3D billedanalyse F23
02526 Matematisk modellering F23
02563 Generative metoder til computergrafik F23
02566 Modellering af digitale visuelle oplevelser F23
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F23
02582 Computerintensiv dataanalyse F23
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F23
02612 Optimering med bibetingelser F23
02616 Storskala modellering F23
02631 Introduktion til programmering og databehandling F23
02686 Scientific computing for differentialligninger F23
02687 Scientific Computing for ordinary and partial differential equations F23
02806 Social data analyse og visualisering F23
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F23
10018 Fysik 1 F23
10020 Fysik 1 F23
10022 Fysik 1 F23
10024 Fysik 1 F23
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi F23
10034 Termodynamik og statistisk fysik F23
10050 Modelfysik F23
10054 Modelfysik F23
10102 Kvantemekanik F23
10104 Introduktion til kvantemekanik F23
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F23
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F23
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F23
10304 Eksperimentel overfladefysik F23
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F23
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt F23
10346 Kontinuumsfysik F23
10384 Kvanteinformation F23
10401 Eksperimentel plasmafysik F23
10411 Atomreaktorfysik F23
10521 To-dimensionale materialers fysik og teknologi F23
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi F23
10916 Fysik 1 F23
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F23
12121 Vandforsyning F23
12143 Bioresources F23
12203 Miljøfagprojekt F23
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F23
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F23
12237 Kemikalier i miljøet F23
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F23
12320 Hydrologi F23
12330 Forurenede grunde F23
12345 Måling, modellering og forvaltning af vandsystemer F23
12360 Indeklima F23
12411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus F23
12422 Videregående geoteknik - konstruktion F23
12442 Borehulsgeofysik F23
12452 Baneprojektering og vedligeholdelse F23
12550 Statistik i eksperimentel materialelære F23
12551 Materialelære, materialefysik F23
12552 Geoteknik og anlægskonstruktioner F23
12601 Termisk bygningsfysik F23
12603 Materialefysik for bygningsingeniører F23
12701 Introduction to Living systems F23
12773 Avanceret livscyklusvurdering F23
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F23
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F23
22052 Anvendt signalbehandling F23
22056 Personlige bærbare sundhedsteknologier F23
22113 Unix & Python Programming for bioinformatikere F23
22115 Molekylær evolution F23
22117 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F23
22201 Immunsystem, anatomi og udvikling F23
22202 Molekylær diagnostik og præcisionsmedicin F23
22230 Udvikling og produktion af vacciner F23
22235 Drug delivery F23
22236 Immunterapi F23
22281 Biomaterialer F23
22284 Levende modeller af kropsbarrierer og organer F23
22437 Rapid prototyping af AC sensorsystemer med Arduino teknologi F23
22506 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F23
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F23
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F23
23211 Fremstilling af nye bæredygtige fødevareingredienser – processer og anvendelser F23
23256 Epidemiologi - en introduktion F23
23257 Kompositionel analyse af genomiske data F23
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F23
23261 Overvågning og epidemiologi af smitsomme sygdomme F23
23262 Bioinformatik for smitsomme sygdomme F23
23302 Fødevarekemi F23
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F23
23932 Biologisk kemi F23
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F23
25105 Økologi F23
25107 Fiskeri og akvakultur F23
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F23
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi F23
25333 Design af akvatiske systemer F23
26000 Almen kemi F23
26027 Grundlæggende kemi F23
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F23
26201 Fysisk kemi 1 F23
26211 Biofysik og biofysisk kemi F23
26231 Fysisk Kemi 3 F23
26271 Fysisk kemi F23
26301 Laboratoriemetodik F23
26317 Instrumentel kemisk analyse F23
26400 Organisk kemi 1 F23
26426 Introduktion til medicinalkemi F23
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F23
26444 Organisk kemi 4 F23
26446 Videregående medicinalkemi F23
26471 Organisk kemi F23
26510 Katalyse og bæredygtig kemi F23
26980 Organometallisk kemi og katalyse F23
27008 Life Science F23
27020 Interdisciplinær bioengineering F23
27022 Biokemi F23
27024 Life science øvelser og dataanalyse I: Biokemi F23
27034 Fermenteringsteknologi F23
27051 Mikroorganismers diversitet og anvendelse F23
27070 Immunologi F23
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F23
27325 Avanceret proteinstruktur engineering og analyse F23
27330 Kvantitativ analyse og modellering af proteinreaktioner F23
27422 Biosyntese af naturstoffer F23
27455 Mikrobiel adaptation til industrielle processer F23
27510 Biosensorer og bioanalyse F23
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F23
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F23
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F23
28025 Bio-procesteknik F23
28157 Procesdesign F23
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F23
28212 Polymerkemi F23
28216 Organiske coatings: Science og teknologi F23
28221 Teknisk Termodynamik F23
28322 Teknisk termodynamik F23
28342 Reaktionsteknik F23
28344 Bioteknologi og procesdesign F23
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F23
28350 Procesdesign: Principper og metoder F23
28352 Regulering og styring af kemiske processer F23
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F23
28415 Olie- og gasproduktion F23
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger F23
28451 Optimerende drift af procesanlæg F23
28850 Pharmaceutical Process Development F23
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri - Teoretisk version F23
28871 Produktion af biobrændstoffer F23
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion F23
30020 Elektronisk måling og instrumentering F23
30032 Elektroteknik F23
30081 Digitalteknik F23
30120 Astrofysik F23
30142 Geo- og planetfysik ll F23
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik F23
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F23
30310 Rumfarts System Engineering F23
30340 Radar- og radiometersystemer F23
30405 Trådløs kommunikation F23
30420 Videregående mikrobølgeteknik F23
30428 Videregående elektromagnetisme F23
30530 Introduktion til GIS F23
30554 Globale navigationssatellitsystemer F23
30760 Inverse problemer og machine learning i rum- og geofysik F23
34020 Optik og fotonik F23
34031 Anvendt matematik for fysikere F23
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling F23
34324 Analog design F23
34346 Netværksteknologier og applikationsudvikling til Internet of Things F23
34430 Introduktion til biofotonik F23
34552 Solcellesystemer F23
34601 Elektriske kredsløb 2 F23
34620 Grundlæggende effektelektronik i enerigsystemer F23
34655 Integreret analog elektronik 2 F23
34720 Fagprojekt - Elektroteknologi F23
34721 Reguleringsteknik 1 F23
34722 Reguleringsteknik 1 F23
34746 Robust og fejltolerant regulering F23
34748 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F23
34749 Playware teknologi - programmering af app-kontrol af legende indlejret system F23
34755 Design af pålidelige robotsystemer F23
34756 Avancerede Autonome Robotter F23
34759 Perception for Autonome Systemer F23
34760 Sikkerhed og pålidelighed for robotter og autonome systemer F23
34850 Bygnings- og rumakustik F23
34860 Videregående akustik F23
38104 Økonomi for Iværksættere F23
38109 X-Tech+ F23
41020 Produktanalyse og redesign F23
41028 Design af mekatroniske systemer 1 F23
41061 Arenaer og koncepter F23
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F23
41107 Marin- og havteknik F23
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F23
41203 Bygningsmekanik F23
41226 Avanceret bølgehydrodynamik F23
41236 Bygningsmekanik F23
41237 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F23
41271 Skibsprojektering F23
41312 Fluid Mekanik F23
41317 Numerisk fluid mekanik F23
41321 Komplekse strømninger F23
41341 Økobil F23
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F23
41401 Energiteknik F23
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F23
41418 Grønne brændstoffer og power-to-x F23
41451 Ventilation og indeklima F23
41452 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F23
41458 Bygningsinstallationer F23
41464 Solvarmeanlæg F23
41466 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F23
41468 Bæredygtig fjernvarme F23
41501 Styrkelære 1 F23
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F23
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F23
41514 Maskindynamik F23
41517 Afstivede plader og sandwich-konstruktioner F23
41522 Videregående dynamik og svingninger F23
41528 Videregående materialemekanik F23
41533 Dimensionering og styrke 1 F23
41534 Dimensionering og styrke 2 F23
41561 Strukturel optimering F23
41563 Fluid Power & Motion Control F23
41615 Mekanisk CAD F23
41635 Robust Design af Produkter og mekanismer F23
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F23
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F23
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F23
41669 Avanceret overfladeteknologi F23
41680 Introduktion til avancerede materialer F23
41684 Materialeteknologi F23
41685 Materialekarakterisering og -testning F23
41686 Materialelære F23
41687 Øvelser i materialelære F23
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold F23
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning F23
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 23
41734 Geometrisk metrologi og maskintest F23
41737 Plastdesign F23
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F23
41784 Procesteknik F23
41787 Produktionsteknologi F23
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori F23
41801 Fagprojekt F23
41813 Finite Element Metoder for lyd og svingninger F23
41860 Design af energianlæg F23
41905 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F23
41906 Fagprojekt - Bygningsdesign F23
41912 Bygnings Informations Modellering (BIM) F23
41913 Baggrund for architectural engineering 1 F23
41916 Baggrund for architectural engineering 2 F23
41917 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F23
41918 Optimering, ressourcer og miljø F23
41927 Bygnings Informations Modellering (BIM) F23
41928 Bygningsdesign F23
41932 Branddynamik F23
41935 Superlette konstruktioner F23
41936 Videregående bygningsprojektering F23
41954 Bærende konstruktioner 2 F23
41956 Betonkonstruktioner F23
41962 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet F23
41964 Videregående stålkonstruktioner F23
41965 Trækonstruktioner F23
41969 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F23
42014 Miljø-og resourceøkonomi F23
42022 Design Thinking og sociotekniske systemer F23
42042 Brugerinvolverende systemdesign F23
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F23
42101 Introduktion til operationsanalyse F23
42108 Advanced Financial Engineering F23
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F23
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F23
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F23
42186 Model-based machine learning F23
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering F23
42380 Supply Chain Analytics F23
42381 Bæredygtig godstransport og transportlogistik F23
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer F23
42576 From Analytics to Action F23
42578 Advanced Business Analytics F23
42584 Fagprojekt - Data Science og Management F23
42586 Beslutninger under usikkerhed F23
42588 Data og data science F23
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F23
46000 Introduktion til vindenergi F23
46020 Designprojekt: Energikonvertering og lagring F23
46040 Introduktion til energianalyse F23
46055 Almen Elektroteknik F23
46110 Grundlæggende Aerodynamik F23
46215 Socio-tekniske dimensioner af bæredygtig energi F23
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F23
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F23
46411 Design af store komposit konstruktioner F23
46600 Aeroakustik F23
46705 Analyse og beskyttelse af elforsyningssystemer F23
46720 Højspændingsteknik F23
46725 Elektriske maskiner F23
46730 Højeffektelektronik F23
46740 Distribuerede energiteknologier, modellering og kontrol F23
46755 Vedvarende energi i el-markederne F23
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F23
47201 Anvendt termodynamik F23
47202 Introduktion til fremtidens energi F23
47205 Elektrokemiske energiteknologier F23
47210 Introduktion til modellering og design af energimaterialer F23
47301 Brintenergi og brændselsceller F23
47304 Keramiske processer og materialer F23
47305 Elektrokemi F23
47319 Funktionelle materialer F23
47325 Storskala superlederteknologi F23
47334 CO2-fangst, -anvendelse og -lagring F23
62008 Produktudvikling - faser og forløb i produktudviklingen F23
62009 Materialelære F23
62014 Grønt Entreprenørskab F23
62019 Interaktionsdesign F23
62033 Teknologi og Markedsføring F23
62041 Innovation i en Organisatorisk Kontekst F23
62046 Physical Computing F23
62051 Produktudvikling – værktøjer og konstruktionsstrategier F23
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F23
62079 Grundlæggende Operations Management F23
62087 Styrkelære og termodynamik F23
62094 Driftsøkonomi og investering F23
62096 Informationsteknologi i Produktion F23
62101 Operations Management og LEAN F23
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F23
62104 Automation i Produktionen F23
62107 Kvalitetstyring og GMP F23
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F23
62118 Organisation og Ledelse F23
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F23
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F23
62122 Erhvervsjura F23
62133 Supply Chain Management & Design F23
62134 Strategisk Analyse og udvikling F23
62139 Videregående økonomistyring F23
62142 Digitalisering og Industri 4.0 F23
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62194 Programmering F23
62198 Økonomi for ingeniører F23
62205 Miljø og produkter F23
62210 Projektlederskab - Lederskab, Flow og Effekt F23
62211 Forretningsvidenskab og teknologiledelse F23
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F23
62215 International investering og finansering (business case), projektledelse, og erhvervsjura F23
62223 Erhvervsøkonomi 1 F23
62225 Engelsk 2 - Engelsk i en global kontekst og akademisk skrivning 2 F23
62229 IT Forretning F23
62231 Interkulturel forretningskommunikation F23
62232 International Markedsføring F23
62233 Makroøkonomi F23
62239 Bæredygtig forretningsudvikling F23
62261 Bygningsinstallationer F23
62265 Trafik og veje i byområder F23
62267 SMART energiforsyning F23
62268 Jord- og Grundvandsforurening F23
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F23
62270 Byggeprocesstyring F23
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse F23
62276 Vej- og baneprojektering F23
62277 Vand og klimatilpasning F23
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F23
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning F23
62317 Vand- og vejprojekt F23
62318 Byggeri F23
62328 Anlæg og Infrastruktur F23
62362 Etagebyggeri af beton F23
62365 Byggegruber F23
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F23
62369 Videregående bygningsinstallationer F23
62381 Trafik- og transportplanlægning F23
62383 Byggegruber og havnebygning F23
62410 CDIO-Projekt F23
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F23
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift F23
62426 Cyber defence og ledelsesansvar F23
62450 Informationsteknologi 2 F23
62452 Medicoteknik 2 F23
62454 Sundhedsvidenskab 2 F23
62501 Linux server og netværk F23
62514 Objektorienteret programmering F23
62517 Billeddannende modaliteter F23
62518 Anvendt medicinsk statistik F23
62521 Design-build projekt F23
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F23
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F23
62577 Datakommunikation F23
62589 Business Intelligence F23
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F23
62604 Termodynamik og energiteknik F23
62616 Plastteknologi F23
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer F23
62629 Varmetransmission F23
62640 Godstransport og logistik F23
62646 Modellering og Programmering F23
62657 Fluid Mekanik F23
62669 Statistisk Analyse og Datavisualisering F23
62683 Maskinkonstruktion F23
62695 Materiale og fremstilling F23
62704 Elektriske maskiner F23
62708 Højspænding F23
62711 Digitale systemer, design af F23
62716 Digitale reguleringssystemer F23
62732 Analog elektronik F23
62734 Datateknik og programmering F23
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F23
62756 Effektelektronik i energisystemer F23
62761 Elforsyning 2 F23
62764 Elektroteknik 2 F23
62767 Elektriske_energisystemer F23
62770 Anvendt elteknik for Maskin F23
62774 Elektrofysik 2 F23
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F23
62798 Geometriske operationer i plan og rum F23
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F23
62999 Innovation Pilot F23
62T01 Grundlæggende Objektorienteret Programmering F23