Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
02138 Digital elektronik 1 E19
02454 Introduktion til kognitionsvidenskab E19
02458 Kognitiv modellering E19
02610 Optimering og datafitting E19
02619 Model prædiktiv regulering E19
02624 Introduktion til inverse problemer E19
02949 DTU Compute ph.d.-seminar E19
10052 Grundlæggende fysik og kemi E19
10321 Nano-2: Nanosystemteknologi E19
22485 Medicinske billedsystemer E19
23151 Aquatic food primary production: Fishery and aquaculture E19
23152 Aquatic food processing and technology E19
23564 Integreret produktinnovation i fødevareindustrien E19
23902 Introduktion til fødevarer E19
26374 Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus Jan 20
31415 HF-kommunikationskredsløb E19
34021 Introduktion til optik og fotonik E19
34034 Lasere og fotoniske systemer E19
34230 Digital kommunikation E19
34250 Avanceret billed- og videokodning E19
34451 Ikke-lineær matematisk fysik E19
41524 Smøringsmekanik E19
41534 Dimensionering og styrke 2 E19
46211 Offshore vindenergi E19
62182 Fransk - Kultur og samfund 2 E19
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62192 Fransk - Marketing E19
62227 Bæredygtig forretningsudvikling E19
62239 Bæredygtig forretningsudvikling E19
62242 Fransk - i en international kontekst E19
62328 Anlæg og Infrastruktur E19
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET E19
62416 Videregående mobilapplikationsudvikling E19
62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder E19
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jan 20
62751 Digital elektronik + PLC E19
62796 Numerisk analyse for diplomingeniører E19