Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01035 Matematik 2 F20
01227 Grafteori F20
01238 Differentialgeometri F20
01325 Matematik 4 Reel analyse F20
01405 Algebraisk Kodningsteori F20
01410 Kryptologi 1 F20
01427 Avancerede emner i kryptologi F20
01604 Modellering af populationer og sygdomsspredning F20
01621 Videregående dynamiske systemer: Global teori F20
01622 Videregående dynamiske systemer med teknologiske anvendelser F20
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F20
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F20
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F20
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F20
02102 Indledende Programmering F20
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 F20
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F20
02139 Digital elektronik 2 F20
02141 Datalogisk modellering F20
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F20
02161 Software Engineering 1 F20
02170 Databasesystemer F20
02180 Introduktion til kunstig intelligens F20
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F20
02204 Design af asynkrone kredsløb F20
02205 VLSI Design F20
02211 Videregående computerarkitektur F20
02220 Distribuerede systemer F20
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F20
02233 Netværkssikkerhed F20
02244 Sprog-baseret sikkerhed F20
02247 Oversætterkonstruktion F20
02256 Automatiseret ræsonnering F20
02268 Process-oriented and Event-driven Software Systems F20
02282 Algoritmer for store datamængder F20
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F20
02291 System integration F20
02318 Indledende programmering for diplom-E F20
02320 Digitale systemer F20
02322 Maskinnær programmering F20
02323 Introduktion til statistik F20
02324 Videregående programmering F20
02327 Indledende databaser og database programmering F20
02346 Distribuerede og parallelle systemer F20
02362 Projekt i software-udvikling F20
02363 Front end web teknologi F20
02402 Introduktion til statistik F20
02411 Statistisk forsøgsplanlægning F20
02417 Tidsrækkeanalyse F20
02421 Stokastisk adaptiv regulering F20
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F20
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F20
02450 Introduktion til machine learning og data mining F20
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer F20
02460 Avanceret machine learning F20
02462 Signaler og data F20
02463 Aktiv machine learning og agency F20
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition F20
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol F20
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data F20
02504 Computer Vision F20
02506 Videregående billedanalyse F20
02508 Udvidet introducerende statistik F20
02512 Indledende medicinsk billedanalyse F20
02526 Matematisk modellering F20
02564 Realtidsgrafik F20
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F20
02582 Computerintensiv dataanalyse F20
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F20
02612 Optimering med bibetingelser F20
02616 Storskala modellering F20
02631 Introduktion til programmering og databehandling F20
02686 Scientific Computing for differentialligninger 1 F20
02687 Scientific Computing for differentialligninger 2 F20
02692 Introduktion til programmering og databehandling F20
02806 Social data analyse og visualisering F20
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F20
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F20
02952 Kommunikér din forskning med video F20
10018 Fysik 1 F20
10020 Fysik 1 F20
10022 Fysik 1 F20
10024 Fysik 1 F20
10034 Termodynamik og statistisk fysik F20
10050 Modelfysik F20
10054 Modelfysik F20
10102 Kvantemekanik F20
10104 Introduktion til kvantemekanik F20
10220 Bløde materialers fysik F20
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F20
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F20
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F20
10304 Eksperimentel overfladefysik F20
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F20
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi F20
10346 Kontinuumsfysik F20
10384 Kvanteinformation F20
10508 Journal club om elektronstruktur F20
10521 Nano 3 - Emner indenfor grafen og andre to-dimensionale materialer F20
10850 Halvlederkomponenters teknologi F20
10916 Fysik 1 F20
11022 Branddynamik F20
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) F20
11050 Superlette konstruktioner F20
11080 Videregående bygningsprojektering F20
11117 Solvarmeanlæg F20
11121 Termisk bygningsfysik F20
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F20
11129 Bæredygtig fjernvarme F20
11222 Indeklima F20
11311 Betonkonstruktioner F20
11342 Bærende konstruktioner 2 F20
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet F20
11352 Videregående stålkonstruktioner F20
11353 Trækonstruktioner F20
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F20
11404 Baneprojektering og vedligeholdelse F20
11411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus F20
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner F20
11441 borehulsgeofysik F20
11450 Grundkursus i vejbelægninger F20
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F20
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F20
11526 Interdisciplinary Design Project F20
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F20
11569 Betonkonstruktioners holdbarhed og reparationsmetoder F20
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F20
11764 Ventilation og indeklima F20
11767 Statistik i eksperimentel materialelære F20
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F20
11946 Materialelære, materialefysik F20
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM) F20
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F20
11956 Baggrund for architectural engineering F20
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F20
11961 Konstruktionsteorier og design F20
11968 Optimering, ressourcer og miljø F20
11993 Arkitektur og teknologi F20
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F20
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F20
12121 Vandforsyning F20
12136 Bioenergy Technologies F20
12143 Bioresources F20
12203 Miljøfagprojekt F20
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F20
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F20
12237 Kemikalier i miljøet F20
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F20
12320 Hydrologi F20
12330 Forurenede grunde F20
12333 Vandressourceforvaltning F20
12342 Databaseret hydrologisk modellering F20
12701 Introduction to Living systems F20
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F20
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F20
22052 Anvendt signalbehandling F20
22056 Personlige bærbare sundhedsteknologier F20
22111 Introduktion til bioinformatik F20
22112 High Performance Computing i Life Science F20
22117 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F20
22141 Introduktion til Systembiologi, aftenmodul F20
22202 Molekylær diagnostik og precision medicin F20
22230 Udvikling og produktion af vacciner F20
22235 Drug delivery F20
22236 Immunterapi F20
22281 Biomaterialer F20
22284 Modellering af kroppens organer og barrierer F20
22432 Medicoteknik 2 F20
22506 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F20
22601 Mikro-1: Faststofelektronik og mikroteknologi F20
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F20
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F20
23211 Fremstilling af nye bæredygtige fødevareingredienser – processer og anvendelser F20
23256 Epidemiologi - en introduktion F20
23257 Kompositionel analyse af genomiske data F20
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F20
23259 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F20
23302 Fødevarekemi F20
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F20
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course F20
23932 Biologisk kemi F20
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F20
25105 Økologi F20
25107 Fiskeri og akvakultur F20
25307 Fiskeriøkologi og -assessment F20
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F20
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi F20
25327 Kemisk Oceanografi F20
25333 Design af akvatiske systemer F20
26000 Almen kemi F20
26027 Grundlæggende kemi F20
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F20
26171 Almen kemi F20
26173 Uorganisk kemi F20
26201 Fysisk kemi 1 F20
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F20
26231 Fysisk Kemi 3 F20
26271 Fysisk kemi F20
26317 Instrumentel Kemisk Analyse F20
26325 Proteinstrukturbestemmelse F20
26400 Organisk kemi 1 F20
26426 Introduktion til medicinalkemi F20
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F20
26444 Organisk kemi 4 F20
26446 Videregående medicinalkemi F20
26471 Organisk kemi F20
27008 Biovidenskab F20
27022 Biokemi F20
27023 Eksperimentel biokemi F20
27034 Fermenteringsteknologi F20
27051 Anvendt biodiversitet F20
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F20
27255 Avanceret eksperimentel prokaryot molekylærbiologi og –økologi F20
27322 Immunologi F20
27419 Skimmelsvampe: Biologi og applikationer F20
27422 Biosyntese af naturstoffer F20
27455 Mikrobiel adaptation til industrielle processer F20
27510 Biosensorer og bioanalyse F20
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F20
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F20
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F20
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F20
28025 Bio-procesteknik F20
28157 Procesdesign F20
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F20
28212 Polymerkemi F20
28216 Videnskab og teknologi omkring coatings F20
28221 Teknisk Termodynamik F20
28322 Teknisk termodynamik F20
28342 Reaktionsteknik F20
28344 Bioteknologi og procesdesign F20
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F20
28350 Procesdesign: Principper og metoder F20
28352 Regulering og styring af kemiske processer F20
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F20
28415 Olie- og gasproduktion F20
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger F20
28451 Optimerende drift af procesanlæg F20
28850 Pharmaceutical Process Development F20
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F20
28871 Produktion af biobrændstoffer F20
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion F20
30020 Elektronisk måling og instrumentering F20
30032 Elektroteknik F20
30081 Digitalteknik F20
30120 Astrofysik F20
30141 Geo- og planetfysik II F20
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik F20
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F20
30320 Rumfartsinstrumentering F20
30340 Radar- og radiometersystemer F20
30530 Geografiske informationssystemer F20
30740 Geomagnetisme F20
30752 Kryosfæren F20
30754 Klimaforandring - fysik og observationer F20
30760 Inverse problemer i rum- og geofysik F20
30794 Analyseteknikker af astrofysiske data F20
31003 Elektriske kredsløb 2 F20
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F20
31036 Elektriske energisystemer F20
31039 Effektelektronik i energisystemer F20
31240 Bygnings- og rumakustik F20
31260 Videregående akustik F20
31300 Reguleringsteknik 1 F20
31301 Reguleringsteknik 1 F20
31320 Robust og fejltolerant regulering F20
31351 Grundlæggende effektelektronik F20
31372 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F20
31373 Automation, komponenter og systemer F20
31375 Playware teknologi - programmering af app-kontrol af legende indlejret system F20
31386 Design af pålidelige robotsystemer F20
31388 Avancerede Autonome Robotter F20
31392 Perception for Autonome Systemer F20
31405 Trådløs kommunikation F20
31420 Videregående mikrobølgeteknik F20
31428 Videregående elektromagnetisme F20
31632 Integreret analog elektronik 2 F20
31710 Almen Elektroteknik F20
31713 Designprojekt: Energikonvertering og lagring F20
31742 Elnet analyse F20
31756 Højeffektelektronik F20
31761 Vedvarende energi i el-markederne F20
31762 Energimarkeder og digitalisering F20
31770 Højspændingsteknik F20
31778 Distribueret energiteknologier modellering og kontrol F20
31782 Elektriske maskiner F20
34020 Optik og fotonik F20
34021 Introduktion til optik og fotonik F20
34031 Anvendt matematik for fysikere F20
34156 Avancerede optiske kommunikationssystemer F20
34210 Introduktion til digital kommunikation F20
34229 Fagprojekt – Bachelor i Netværksteknologi og IT F20
34240 Datakompression og billedkommunikation F20
34312 Introduktion til tele- og datanet F20
34343 Mobile backhaul networks F20
34355 Routing i datanet F20
34364 Bæredygtige kommunikationssystemer F20
34430 Introduktion til biofotonik F20
34552 Solcellesystemer F20
41020 Produktanalyse og redesign F20
41030 Design af Mekatronik F20
41035 Dynamik og svingninger F20
41072 Betjeningsdesign F20
41078 Industriel design 2 F20
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F20
41106 Marin vandbygning 1 F20
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F20
41203 Bygningsmekanik F20
41225 Ikke-lineær Bølgedynamik F20
41236 Bygningsmekanik F20
41237 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F20
41312 Fluid Mekanik F20
41317 Numerisk fluid mekanik F20
41321 Komplekse strømninger F20
41341 Økobil F20
41342 Økobil E19
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F20
41401 Energiteknik F20
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F20
41421 Videregående Kraftværksteknik F20
41501 Styrkelære 1 F20
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F20
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F20
41514 Maskindynamik F20
41517 Afstivede plader og sandwich-kompositter F20
41521 Videregående svingnings- og stabilitetslære F20
41527 Plasticitet og krybning F20
41533 Dimensionering og styrke 1 F20
41534 Dimensionering og styrke 2 F20
41561 Strukturel optimering F20
41562 Fluid Power - Oliehydraulik F20
41571 Styrkelære 1 (engelsk version) F20
41618 CAD for designingeniører F20
41635 Robust Design af Produkter og mekanismer F20
41650 Materialelære F20
41655 Avanceret overfladeteknologi F20
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F20
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F20
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F20
41665 Fysisk metallurgi: deformation og rekrystallisation F20
41680 Introduktion til cybermaterialer F20
41681 Materialelære F20
41682 Korrosion og materialevalg F20
41683 Materialelære F20
41684 Materialeteknologi F20
41685 Materialekarakterisering og -testning F20
41691 Ph.D. kursus om anvendelse af røntgendiffraktion i materialeforskning F20
41704 Procesteknik F20
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 20
41731 Geometrisk metrologi og maskintest F20
41737 Plastdesign F20
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F20
41784 Procesteknik F20
41786 Plastteknologi F20
41788 Produktionsteknologi F20
41801 Fagprojekt F20
41813 FEMVIB (FEM-baseret vibrationsanalyse og akustisk kobling) F20
41860 Design af energianlæg F20
42008 Introduktion til Økonometri F20
42042 Brugerinvolverende systemdesign F20
42083 Service and Work Systems Design F20
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F20
42101 Introduktion til operationsanalyse F20
42105 Finansielle produkter F20
42107 Beslutninger i teori og praksis F20
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F20
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F20
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F20
42185 Planlægning og modellering af kollektiv trafik F20
42186 Model-based machine learning F20
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering F20
42196 Byøkonomi F20
42371 Design af lean produktions- og servicesystemer F20
42378 Sundheds-, miljø-, og livscykluseffekter i forskellige rammer F20
42380 Supply Chain Analytics F20
42415 Teknisk økonomi F20
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer F20
42490 Teknologi, ledelse, organisation og forretningsmodeller (TEMO) F20
42543 Forandringsledelse i Engineering Systems F20
42576 From Analytics to Action F20
42578 Advanced Business Analytics F20
42583 Ingeniørarbejde 2 F20
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F20
42586 Beslutninger under usikkerhed F20
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F20
42634 X-Tech Entrepreneurship (formerly HardTech) F20
42890 Statistisk analyse af mobilitet og transport F20
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur F20
42992 Transportlogistik og -optimering F20
46000 Introduktion til vindenergi F20
46110 Grundlæggende Aerodynamik F20
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F20
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F20
46411 Design af store komposit konstruktioner F20
46600 Aeroakustik F20
46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus F20
47201 Anvendt termodynamik F20
47301 Brintenergi og brændselsceller F20
47303 Anvendt uorganisk kemi F20
47317 Exergianalyse F20
47319 Funktionelle materialer F20
62008 Produktudviklingens faser og forløb F20
62009 Materialelære F20
62014 Grønt Entreprenørskab F20
62019 Interaktionsdesign F20
62033 Teknologi og Markedsføring F20
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F20
62043 Innovations- og videnledelse F20
62046 Physical Computing F20
62051 Produktudvikling – værktøjer og designstrategier F20
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F20
62079 Grundlæggende Operations Management F20
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik F20
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F20
62089 Integreret produktion (projekt 2) F20
62093 Produktionsteknologi F20
62094 Driftsøkonomi og investering F20
62096 Informationsteknologi i Produktion F20
62101 Operations Management og LEAN F20
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F20
62104 Automation i Produktionen F20
62107 Kvalitetstyring og GMP F20
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F20
62110 Virksomhedssystemer F20
62118 Organisation og Ledelse F20
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F20
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F20
62130 Erhvervsjura F20
62132 Project Management F20
62133 Supply Chain Management & Design F20
62134 Strategisk Analyse og udvikling F20
62135 Quality Management F20
62136 Makroøkonomi og globalisering F20
62139 Videregående økonomistyring F20
62145 Produkters dokumentation F20
62147 Individuelt Projekt i Engineering F20
62148 Opbygning af robotinstallationer for automation F20
62158 Grundlæggende matematik 1 F20
62171 Afsætningsøkonomi F20
62174 Erhvervsøkonomi 2 F20
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62190 Engelsk 4 - Udfordringer for global forretning og geopolitisk økonomi F20
62192 Fransk - Marketing F20
62193 International markedsføring af netværksbaserede IT-systemer F20
62194 Programmering F20
62195 Spansk - Marketing F20
62196 Tysk - Marketing F20
62197 International Markedsføring, International Økonomi, Computer Netværk F20
62200 Interkulturel management og marketing F20
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F20
62215 International økonomi (business case), projektledelse og erhvervsjura F20
62218 Grundlæggende Naturvidenskab F20
62219 Miljø, kemi og produkter F20
62223 Erhvervsøkonomi 1 F20
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F20
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F20
62228 International Business F20
62229 IT Forretning F20
62239 Bæredygtig forretningsudvikling F20
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F20
62242 Fransk - i en international kontekst F20
62246 Tysk i en international kontekst F20
62247 Spansk - i en international kontekst F20
62261 Bygningsinstallationer F20
62263 Betonkonstruktioner F20
62265 Trafik og veje i byområder F20
62267 SMART energiforsyning F20
62268 Jord- og Grundvandsforurening F20
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F20
62270 Byggeprocesstyring F20
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg F20
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse F20
62276 Vej- og baneprojektering F20
62277 Vand og klimatilpasning F20
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F20
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning F20
62328 Anlæg og Infrastruktur F20
62362 Etagebyggeri af beton F20
62365 Byggegruber F20
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F20
62368 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbudsgivning F20
62369 Videregående bygningsinstallationer F20
62378 VDC Proces og planlægning i Udførelsesfasen - Tilbud og Produktionsstyring F20
62383 Byggegruber og havnebygning F20
62407 Internet of Things - Teori og praksis F20
62410 CDIO-Projekt F20
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F20
62415 Mobilapplikationsudvikling F20
62417 Mobil applikationsudvikling med Swift F20
62445 Avanceret Internetteknologi F20
62450 Informations Teknologi 2 F20
62452 Medicoteknik 2 F20
62501 Linux server og netværk F20
62512 Telemedicin 1 F20
62514 Objektorienteret programmering F20
62518 Anvendt medicinsk statistik F20
62521 Design-build projekt F20
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F20
62573 Programmering af intelligente kørertøjer og mobile applikationer F20
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F20
62577 Datakommunikation F20
62589 Business Intelligence F20
62596 Distribuerede systemer F20
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F20
62603 Termodynamik med projekt F20
62607 Anvendt industrirobot teknik F20
62614 Advanced Engineering Dynamics F20
62618 Økonomi for ingeniører F20
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer F20
62621 Design og udvikling af kollektiv transport F20
62626 Computer Aided Design CAD2 F20
62629 Varmetransmission F20
62635 Design af rørsystemer og pumper F20
62643 Svingningslære F20
62646 Modellering og Programmering F20
62657 Fluid Mekanik F20
62662 Industrial Design F20
62665 Plastdesign F20
62668 Statistik. Grundkursus. F20
62675 Mekanik F20
62683 Maskinkonstruktion F20
62692 Advanced Manufacturing F20
62694 Dynamik F20
62698 Materialer og fremstilling F20
62699 Produktudvikling F20
62703 Projektering af elektriske installationer F20
62704 Elektriske maskiner F20
62711 Digitale systemer, design af F20
62716 Digitale reguleringssystemer F20
62732 Analog elektronik F20
62734 Datateknik og programmering F20
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F20
62737 Analog design F20
62764 Elektroteknik 2 F20
62770 Anvendt elteknik for Maskin F20
62774 Elektrofysik 2 F20
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F20
62799 Geometriske operationer i plan og rum F20
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F20
62904 Anvendt reguleringsteknik F20
62999 Innovation Pilot F20
62T33 Big Data F20