Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01020 Videregående Lineær Algebra F21
01035 Matematik 2 F21
01227 Grafteori F21
01238 Differentialgeometri F21
01325 Matematik 4 Reel analyse F21
01405 Algebraiske Fejlrettende Koder F21
01410 Kryptologi 1 F21
01621 Videregående dynamiske systemer: Global teori F21
01622 Videregående dynamiske systemer med teknologiske anvendelser F21
01666 Fagprojekt - Bachelor i Matematik og Teknologi F21
01716 Videregående emner i anvendt funktionalanalyse F21
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F21
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F21
02102 Indledende Programmering F21
02105 Algoritmer og datastrukturer 1 F21
02122 Fagprojekt - Bachelor i Softwareteknologi F21
02139 Digital Elektronik 2 F21
02141 Datalogisk modellering F21
02160 Agil objektorienteret softwareudvikling F21
02161 Software Engineering 1 F21
02170 Databasesystemer F21
02180 Introduktion til kunstig intelligens F21
02182 Symbolsk kunstig intelligens F21
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F21
02205 VLSI Design F21
02211 Videregående computerarkitektur F21
02221 Foundations of Distributed Systems F21
02224 Modellering og analyse af tidstro systemer F21
02233 Netværkssikkerhed F21
02244 Logik for sikkerhed F21
02247 Oversætterkonstruktion F21
02255 Moderne kryptologi F21
02256 Automatiseret Ræsonnering F21
02268 Process-oriented and Event-driven Software Systems F21
02282 Algoritmer for store datamængder F21
02285 Kunstig intelligens og multiagent-systemer F21
02291 System integration F21
02318 Indledende programmering for diplom-E F21
02320 Digitale systemer F21
02322 Maskinnær programmering F21
02323 Introduktion til statistik F21
02324 Videregående programmering F21
02326 Algoritmer og datastrukturer F21
02327 Indledende databaser og database programmering F21
02346 Distribuerede og parallelle systemer F21
02362 Projekt i software-udvikling F21
02363 Front end web teknologi F21
02402 Introduktion til statistik F21
02411 Statistisk forsøgsplanlægning E20
02421 Stokastisk adaptiv regulering F21
02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F21
02435 Beslutningstagen under usikkerhed F21
02450 Introduktion til machine learning og data mining F21
02460 Avanceret machine learning F21
02462 Signaler og data F21
02463 Aktiv machine learning og agency F21
02464 Kunstig Intelligens og Menneskelig Kognition F21
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol F21
02466 Fagprojekt - Bachelor i Kunstig Intelligens og Data F21
02467 Social informatik F21
02477 Bayesiansk machine learning F21
02502 Billedanalyse F21
02504 Computer Vision F21
02506 Videregående billedanalyse F21
02526 Matematisk modellering F21
02580 Analyse og beregninger på geometriske data F21
02582 Computerintensiv dataanalyse F21
02601 Introduktion til numeriske algoritmer F21
02612 Optimering med bibetingelser F21
02616 Storskala modellering F21
02686 Scientific Computing for differentialligninger F21
02687 Scientific Computing for ordinary and partial differential equations F21
02692 Introduktion til programmering og databehandling F21
02806 Social data analyse og visualisering F21
02808 Personal Data Interaction for Mobile and Wearables F21
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F21
10018 Fysik 1 E20
10020 Fysik 1 E20
10022 Fysik 1 E20
10024 Fysik 1 E20
10031 Introduktion til Fysik og Nanoteknologi E20
10034 Termodynamik og statistisk fysik F21
10050 Modelfysik E20
10054 Modelfysik F21
10102 Kvantemekanik F21
10104 Introduktion til kvantemekanik F21
10260 Fysikken bag solenergi og energilagring F21
10302 Elektronstrukturmetoder i materialefysik, kemi og biologi F21
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F21
10304 Eksperimentel overfladefysik F21
10314 Magnetisme og magnetiske materialer F21
10315 Magnetisme og magnetiske materialer - med projekt F21
10331 Eksperimentel introduktion til fysikken bag bæredygtig energi F21
10346 Kontinuumsfysik F21
10384 Kvanteinformation F21
10401 Fusionsenergi og fusionsplasmafysik F21
10501 Moderne fysik F21
10507 Overfladefysik og katalyse F21
10850 Avanceret mikro- og nano-fabrikationsteknologi F21
10916 Fysik 1 F21
11022 Branddynamik F21
11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) F21
11050 Superlette konstruktioner F21
11080 Videregående bygningsprojektering F21
11112 Bygningsinstallationer F21
11117 Solvarmeanlæg F21
11121 Termisk bygningsfysik F21
11127 Bæredygtig opvarmning og køling af bygninger F21
11129 Bæredygtig fjernvarme F21
11222 Indeklima F21
11311 Betonkonstruktioner F21
11342 Bærende konstruktioner 2 F21
11347 Numerisk modellering af bærende konstruktioner 3: Plasticitet F21
11352 Videregående stålkonstruktioner F21
11353 Trækonstruktioner F21
11376 Anvendelse af sandsynlighedsmodellering i byggeriet F21
11404 Baneprojektering og vedligeholdelse F21
11411 Styrke og stivhed af jord - Geoteknik Grundkursus F21
11412 Geoteknik og anlægskonstruktioner F21
11441 borehulsgeofysik F21
11450 Grundkursus i vejbelægninger F21
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F21
11465 Videregående geoteknik - konstruktion F21
11562 Materialefysik for bygningsingeniører F21
11691 Fagprojekt - Bachelor i Byggeteknologi F21
11764 Ventilation og indeklima F21
11767 Statistik i eksperimentel materialelære F21
11937 Grundlæggende indeklima-, installations- og energidesign 1 F21
11946 Materialelære, materialefysik F21
11952 Bygnings Informations Modellering (BIM) F21
11953 Baggrund for architectural engineering 1 F21
11957 Bæredygtigt bygningsdesign - holistisk energirenovering F21
11961 Konstruktionsteorier og design F21
11993 Arkitektur og teknologi F21
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F21
12110 Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery F21
12121 Vandforsyning F21
12138 Videregående Miljøteknisk Mikrobiologi F21
12143 Bioresources F21
12203 Miljøfagprojekt F21
12205 Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning F21
12227 Regionale og globale luftforureningseffekter F21
12237 Kemikalier i miljøet F21
12238 Priority Organic Pollutants - Transport, Distribution and Transformation F21
12320 Hydrologi F21
12330 Forurenede grunde F21
12333 Vandressourceforvaltning F21
12342 Databaseret hydrologisk modellering F21
12701 Introduction to Living systems F21
22003 Lydopfattelse og hørelsens signalbehandling F21
22005 Videregående høreforskningsemner F21
22050 Signaler og lineære systemer i kontinuert tid F21
22052 Anvendt signalbehandling F21
22056 Personlige bærbare sundhedsteknologier F21
22100 R for Bio Data Science F21
22111 Introduktion til bioinformatik F21
22112 High Performance Computing i Life Science F21
22115 Molekylær evolution F21
22117 Proteinstruktur: Modeller, analyser og beregninger F21
22141 Introduktion til Systembiologi, aftenmodul F21
22202 Molekylær diagnostik og præcisionsmedicin F21
22230 Udvikling og produktion af vacciner F21
22235 Drug delivery F21
22236 Immunterapi F21
22281 Biomaterialer F21
22284 Modellering af kroppens organer og barrierer F21
22506 Magnetisk resonans i medicinsk billeddannelse F21
22602 Visualisering af mikro- og nanostrukturer F21
23102 Fødevaresikkerhed i produktionskæder F21
23206 Positiv mikrobiologi og bioteknologi - anvendelse af mikroorganismer i fødevareproduktion F21
23211 Fremstilling af nye bæredygtige fødevareingredienser – processer og anvendelser F21
23256 Epidemiologi - en introduktion F21
23257 Kompositionel analyse af genomiske data F21
23258 Generel medicinsk mikrobiologi F21
23259 Helgenom analyser i mikrobiologisk diagnostik F21
23302 Fødevarekemi F21
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F21
23552 Development of innovative future food: Ecotrophelia and Blue Dot course F21
23932 Biologisk kemi F21
25104 Introduktion til havforskning og -teknologi F21
25105 Økologi F21
25314 Numerisk marinbiologisk modellering F21
25323 Emner i akvatisk videnskab og teknologi F21
25333 Design af akvatiske systemer F21
26000 Almen kemi F21
26027 Grundlæggende kemi F21
26124 Koordinationskemi (Uorganisk Kemi 2) F21
26171 Almen kemi F21
26173 Uorganisk kemi F21
26201 Fysisk kemi 1 F21
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F21
26231 Fysisk Kemi 3 F21
26271 Fysisk kemi F21
26317 Instrumentel kemisk analyse F21
26400 Organisk kemi 1 F21
26426 Introduktion til medicinalkemi F21
26428 Spektroskopi af organiske stoffer F21
26444 Organisk kemi 4 F21
26446 Videregående medicinalkemi F21
26471 Organisk kemi F21
26510 Katalyse og bæredygtig kemi F21
26970 Præsentation og diskussion af forskning og litteratur indenfor uorganisk- og materialekemi F21
27008 Biovidenskab F21
27022 Biokemi F21
27034 Fermenteringsteknologi F21
27051 Anvendt biodiversitet F21
27220 Avanceret prokaryot bioteknologi F21
27302 Kvantitativ analyse og modellering af proteinreaktioner F21
27322 Immunologi F21
27419 Skimmelsvampe: Biologi og applikationer F21
27422 Biosyntese af naturstoffer F21
27455 Mikrobiel adaptation til industrielle processer F21
27510 Biosensorer og bioanalyse F21
28012 Kemisk og bioteknologisk produktion F21
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F21
28020 Kemisk og biokemisk procesteknik F21
28022 Kemisk og bioteknologisk procesteknik F21
28025 Bio-procesteknik F21
28157 Procesdesign F21
28160 Matematiske modeller for kemiske systemer F21
28212 Polymerkemi F21
28216 Organiske coatings: Science og teknologi F21
28221 Teknisk Termodynamik F21
28322 Teknisk termodynamik F21
28342 Reaktionsteknik F21
28344 Bioteknologi og procesdesign F21
28345 Bioindustriel reaktionsteknik F21
28350 Procesdesign: Principper og metoder F21
28352 Regulering og styring af kemiske processer F21
28361 Modelanalyse for kemiingeniører F21
28415 Olie- og gasproduktion F21
28423 Faseligevægte i ikke-ideelle opløsninger F21
28434 Membranteknologi F21
28443 Industriel reaktionsteknik F21
28451 Optimerende drift af procesanlæg F21
28850 Pharmaceutical Process Development F21
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F21
28864 Introduktion til Matlab programmering F21
28871 Produktion af biobrændstoffer F21
28885 Teknologi og økonomi i olie- og gasproduktion F21
28904 Polymerfysik F21
30020 Elektronisk måling og instrumentering F21
30032 Elektroteknik F21
30081 Digitalteknik F21
30120 Astrofysik F21
30141 Geo- og planetfysik II F21
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik F21
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid F21
30320 Rumfartsinstrumentering F21
30340 Radar- og radiometersystemer F21
30530 Geografiske informationssystemer F21
30554 Globale navigations-satellitsystemer F21
30752 Kryosfæren F21
30754 Klimaforandring - fysik og observationer F21
30760 Inverse problemer og Maskinlæring i rum- og geofysik F21
30794 Analyseteknikker af astrofysiske data F21
31003 Elektriske kredsløb 2 F21
31015 Fagprojekt - Elektroteknologi F21
31240 Bygnings- og rumakustik F21
31260 Videregående akustik F21
31300 Reguleringsteknik 1 F21
31301 Reguleringsteknik 1 F21
31320 Robust og fejltolerant regulering F21
31323 Statistiske metoder inden for detektion af hændelser og maskinlæring E20
31351 Grundlæggende effektelektronik F21
31372 Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer F21
31386 Design af pålidelige robotsystemer F21
31392 Perception for Autonome Systemer F21
31405 Trådløs kommunikation F21
31420 Videregående mikrobølgeteknik F21
31428 Videregående elektromagnetisme F21
31632 Integreret analog elektronik 2 F21
31713 Designprojekt: Energikonvertering og lagring F21
31742 Elnet analyse F21
31756 Højeffektelektronik F21
31761 Vedvarende energi i el-markederne F21
31762 Introduktion til energi analytics F21
31770 Højspændingsteknik F21
31778 Distribueret energiteknologier modellering og kontrol F21
31782 Elektriske maskiner F21
34020 Optik og fotonik F21
34031 Anvendt matematik for fysikere F21
34210 Introduktion til digital kommunikation F21
34229 Fagprojekt – Bachelor i Cyberteknologi F21
34315 Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling F21
34333 Teknologier til mobilkommunikation og IoT F21
34430 Introduktion til biofotonik F21
34552 Solcellesystemer F21
41020 Produktanalyse og redesign F21
41028 Design af mekatroniske systemer 1 F21
41031 Industriel design 1 F21
41072 Betjeningsdesign F21
41083 Teknologiske platforme og arkitekturer F21
41107 Marin- og havteknik F21
41126 Sedimenttransport i vandløb og langs kyster F21
41203 Bygningsmekanik F21
41226 Avanceret bølgehydrodynamik F21
41237 Konstruktioners dynamik: Teori og analyse F21
41312 Fluid Mekanik F19
41312 Fluid Mekanik F21
41317 Numerisk fluid mekanik F21
41321 Komplekse strømninger F21
41341 Økobil F21
41346 Forbrændingsmotorer - Eksperimentelle metoder og databehandling F21
41401 Energiteknik F21
41416 Energisystemer - Analyse, design og optimering F21
41418 Grønne brændstoffer og power-to-x F21
41501 Styrkelære 1 F21
41511 Maskinelementer - Grundlæggende F21
41512 Effekttransmitterende maskinelementer - design og optimering F21
41514 Maskindynamik F21
41517 Afstivede plader og sandwich-konstruktioner F21
41522 Videregående dynamik og svingninger F21
41528 Videregående materialemekanik F21
41561 Strukturel optimering F21
41563 Fluid Power & Motion Control F21
41571 Styrkelære 1 (engelsk version) F21
41615 Mekanisk CAD F21
41635 Robust Design af Produkter og mekanismer F21
41650 Materialelære F21
41656 Materialer i avancerede anvendelser of produkter F21
41658 Metoder for eksperimentel materialekarakterisering F21
41659 Materialelære for Produktion og Konstruktion F21
41669 Avanceret overfladeteknologi F21
41680 Introduktion til avancerede materialer F21
41681 Materialelære F21
41684 Materialeteknologi F21
41685 Materialekarakterisering og -testning F21
41686 Materialelære F21
41687 Øvelser i materialelære F21
41689 Korrosion og materialer under krævende forhold F21
41714 Produktionsteknologi og Produktionsstyring Jan 21
41734 Geometrisk metrologi og maskintest F21
41737 Plastdesign F21
41748 Modellering i materiale- og procesteknologi - termomekanik F21
41784 Procesteknik F21
41787 Produktionsteknologi F21
41789 Grundlæggende 3D-print: Processer og teori F21
41801 Fagprojekt F21
41813 Finite Element Metoder for lyd og svingninger F21
41860 Design af energianlæg F21
42022 Design Thinking og sociotekniske systemer F21
42042 Brugerinvolverende systemdesign F21
42090 Helhedsdesign af Engineering Systems F21
42101 Introduktion til operationsanalyse F21
42105 Finansielle produkter F21
42106 Finansiel risikostyring F21
42107 Beslutninger i teori og praksis F21
42136 Optimering af store problemer med dekomposition F21
42137 Optimering ved hjælp af metaheuristikker F21
42180 Kvantitativ modellering af adfærd F21
42185 Planlægning og modellering af kollektiv trafik F21
42186 Model-based machine learning F21
42187 Analyse af transportsystemer: Udbud og Modellering F21
42370 Design af produktions logistiksystemer F21
42380 Supply Chain Analytics F21
42381 Bæredygtig godstransport og transportlogistik F21
42415 Teknisk økonomi F21
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer F21
42490 Teknologi, ledelse, organisation og forretningsmodeller (TEMO) F21
42576 From Analytics to Action F21
42578 Advanced Business Analytics F21
42583 Ingeniørarbejde 2 F21
42584 Fagprojekt - Strategisk Analyse og Systemdesign F21
42586 Beslutninger under usikkerhed F21
42610 Ingeniørfagets videnskabsteori F21
42751 Bæredygtighedsvurdering og kommunikation F21
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur F21
46000 Introduktion til vindenergi F21
46110 Grundlæggende Aerodynamik F21
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F21
46310 Aeroelasticitet for vindmøller F21
46411 Design af store komposit konstruktioner F21
46600 Aeroakustik F21
47205 Elektrokemiske energiteknologier F21
47210 Introduktion til modellering og design af energimaterialer F21
47301 Brintenergi og brændselsceller F21
47303 Anvendt uorganisk kemi F21
47317 Exergianalyse F21
47319 Funktionelle materialer F21
62008 Produktudviklingens faser og forløb F21
62009 Materialelære F21
62014 Grønt Entreprenørskab F21
62019 Interaktionsdesign F21
62033 Teknologi og Markedsføring F21
62040 PI semesterprojekt 4 Innovation i organisatorisk kontekst F21
62043 Innovations- og videnledelse F21
62046 Physical Computing F21
62051 Produktudvikling – værktøjer og designstrategier F21
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F21
62079 Grundlæggende Operations Management F21
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik F21
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F21
62089 Integreret produktion (projekt 2) F21
62093 Produktionsteknologi F21
62094 Driftsøkonomi og investering F21
62096 Informationsteknologi i Produktion F21
62101 Operations Management og LEAN F21
62103 Regnskabsanalyse og økonomistyring F21
62104 Automation i Produktionen F21
62107 Kvalitetstyring og GMP F21
62108 Tværfaglig udvikling af teknologi og produktion (projekt 3) F21
62110 Virksomhedssystemer F21
62118 Organisation og Ledelse F21
62119 Videnskabsteori og produktionstekniske metoder F21
62120 Produktions- og forretningsudvikling (projekt 4) F21
62122 Erhvervsjura F21
62133 Supply Chain Management & Design F21
62134 Strategisk Analyse og udvikling F21
62135 Quality Management F21
62139 Videregående økonomistyring F21
62145 Produkters dokumentation F21
62158 Grundlæggende matematik 1 F21
62171 Afsætningsøkonomi F21
62174 Erhvervsøkonomi 2 F21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62194 Programmering F21
62200 Interkulturel management og marketing F21
62213 Erhvervsøkonomi og projektstyring F21
62215 International økonomi (business case), projektledelse og erhvervsjura F21
62218 Grundlæggende Naturvidenskab F21
62219 Miljø, kemi og produkter F21
62223 Erhvervsøkonomi 1 F21
62224 Engelsk 1 - Amerikanske samfundsforhold og akademisk skrivning 1 F21
62225 Engelsk 2 - Britiske samfundsforhold og akademisk skrivning 2 F21
62228 International Business F21
62229 IT Forretning F21
62239 Bæredygtig forretningsudvikling F21
62240 Engelsk 5 - Forretningskommunikation F21
62242 Fransk - i en international kontekst F21
62246 Tysk i en international kontekst F21
62247 Spansk - i en international kontekst F21
62261 Bygningsinstallationer F21
62265 Trafik og veje i byområder F21
62267 SMART energiforsyning F21
62268 Jord- og Grundvandsforurening F21
62269 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 1 F21
62270 Byggeprocesstyring F21
62271 Bygningsenergi & varmeanlæg F21
62273 Stålkonstruktioner og Udførelse F21
62276 Vej- og baneprojektering F21
62277 Vand og klimatilpasning F21
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F21
62280 Det naturlige afløbssystem og vandforsyning F21
62318 Byggeri F21
62328 Anlæg og Infrastruktur F21
62362 Etagebyggeri af beton F21
62365 Byggegruber F21
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F21
62369 Videregående bygningsinstallationer F21
62381 Trafik- og transportplanlægning F21
62383 Byggegruber og havnebygning F21
62407 Internet of Things - Teori og praksis F21
62410 CDIO-Projekt F21
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F21
62445 Avanceret Internetteknologi F21
62450 Informationsteknologi 2 F21
62452 Medicoteknik 2 F21
62501 Linux server og netværk F21
62512 Telemedicin 1 F21
62514 Objektorienteret programmering F21
62518 Anvendt medicinsk statistik F21
62521 Design-build projekt F21
62560 Standarder, sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet F21
62573 Programmering af intelligente køretøjer og mobile applikationer F21
62575 Sikkerhed i indlejrede systemer F21
62577 Datakommunikation F21
62589 Business Intelligence F21
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F21
62603 Termodynamik med projekt F21
62614 Advanced Engineering Dynamics F21
62616 Plastteknologi F21
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer F21
62629 Varmetransmission F21
62637 Videregående analytics i mobilitet og transport F21
62640 Godstransport og logistik F21
62646 Modellering og Programmering F21
62657 Fluid Mekanik F21
62665 Plastdesign F21
62668 Statistik. Grundkursus. F21
62675 Mekanik F21
62683 Maskinkonstruktion F21
62694 Dynamik F21
62695 Materiale og fremstilling F21
62704 Elektriske maskiner F21
62708 Højspænding F21
62711 Digitale systemer, design af F21
62716 Digitale reguleringssystemer F21
62732 Analog elektronik F21
62734 Datateknik og programmering F21
62735 Videregående Matematik for Diplom Elektroteknologi F21
62737 Analog design F21
62761 Elforsyning 2 F21
62764 Elektroteknik 2 F21
62767 Elektriske_energisystemer F21
62770 Anvendt elteknik for Maskin F21
62774 Elektrofysik 2 F21
62784 Design/build-projekt indenfor elforsyning F21
62799 Geometriske operationer i plan og rum F21
62800 Introduktion til mekatronik og robotteknik F21
62904 Anvendt reguleringsteknik F21
62999 Innovation Pilot F21