Lokaleoversigt

Lokaleoversigt

Herunder kan der søges på et eller flere kurser og få vist hvornår og hvor undervisningen finder sted

KursusnummerInstitut
Vælg alle
01405 Algebraiske Fejlrettende Koder F21
01622 Videregående dynamiske systemer med teknologiske anvendelser F21
01901 Basismat 1 - Indledende matematik for diplomingeniører F21
01920 Basismat 2 - Videregående matematik for diplomingeniører F21
02141 Datalogisk modellering F21
02192 Computersikkerhedshændelseshåndtering F21
02256 Automatiseret Ræsonnering F21
02322 Maskinnær programmering F21
02323 Introduktion til statistik F21
02421 Stokastisk adaptiv regulering F21
02465 Introduktion til reinforcement learning og kontrol F21
02504 Computer Vision F21
02949 DTU Compute ph.d.-seminar F21
10102 Kvantemekanik F21
10303 Faststoffysik og nanoskala materialefysik F21
10304 Eksperimentel overfladefysik F21
10507 Overfladefysik og katalyse F21
11022 Branddynamik F21
11050 Superlette konstruktioner F21
11117 Solvarmeanlæg F21
11450 Grundkursus i vejbelægninger F21
11462 Ingeniørgeologisk grundkursus F21
11993 Arkitektur og teknologi F21
11996 Fagprojekt - Bygningsdesign F21
12143 Bioresources F21
12330 Forurenede grunde F21
12342 Databaseret hydrologisk modellering F21
22281 Biomaterialer F21
23520 Design af fødevareproduktionssystemer F21
26201 Fysisk kemi 1 F21
26202 Fysisk kemi for biovidenskaberne F21
26444 Organisk kemi 4 F21
26510 Katalyse og bæredygtig kemi F21
26970 Præsentation og diskussion af forskning og litteratur indenfor uorganisk- og materialekemi F21
27022 Biokemi F21
28016 Matematiske modeller for kemiske og biokemiske systemer F21
28350 Procesdesign: Principper og metoder F21
28443 Industriel reaktionsteknik F21
28855 GMP og kvalitet i farmaceutisk, biotek og fødevareindustri F21
28871 Produktion af biobrændstoffer F21
30340 Radar- og radiometersystemer F21
30752 Kryosfæren F21
31240 Bygnings- og rumakustik F21
31386 Design af pålidelige robotsystemer F21
31405 Trådløs kommunikation F21
31756 Højeffektelektronik F21
41028 Design af mekatroniske systemer 1 F21
42186 Model-based machine learning F21
42433 Avanceret ledelse af ingeniørprojekter, programmer og porteføljer F21
42578 Advanced Business Analytics F21
42751 Bæredygtighedsvurdering og kommunikation F21
42973 Planlægning og modellering af infrastruktur F21
46230 Balancering af elsystemer med storskala vindkraft F21
62014 Grønt Entreprenørskab F21
62074 Projektledelse - Værktøjer og praktisk ledelse F21
62087 Styrkelære, termodynamik og elektroteknik F21
62088 Produktionsforståelse (projekt 1) F21
62089 Integreret produktion (projekt 2) F21
62133 Supply Chain Management & Design F21
62171 Afsætningsøkonomi F21
62186 Tysk - Kultur og samfund 2 F19
62219 Miljø, kemi og produkter F21
62242 Fransk - i en international kontekst F21
62246 Tysk i en international kontekst F21
62247 Spansk - i en international kontekst F21
62279 Bygnings- og Infrastrukturprojekt 2 F21
62362 Etagebyggeri af beton F21
62366 Vejbygning med regnvandshåndtering F21
62369 Videregående bygningsinstallationer F21
62381 Trafik- og transportplanlægning F21
62413 Avanceret objektorienteret programmering med C# og .NET F21
62597 Backendudvikling, drift og distribuerede systemer F21
62614 Advanced Engineering Dynamics F21
62620 Bæredygtig anvendelse af materialer F21
62732 Analog elektronik F21
62733 Projektarbejde i elektroteknik Jun 21
62761 Elforsyning 2 F21